اخبار ورزشی

راه‌اندازی مرکز آموزش مهارتی و حرفه‌ای علوم پزشکی واحد بیرجند

محمد حداد در گفت وگو با خبرنگار گروه استان های خبرگزاری آنا در بیرجند از افتتاح این مرکز خبر داد. آموزش مهارت و متخصصان علوم پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند اظهار داشتند که معاون علوم پزشکی دانشگاه در حال انجام اهداف مرکز ملی مهارت ها و آموزش های حرفه ای وزارت بهداشت از جمله سازماندهی مهارت ها و آموزش های حرفه ای برای تربیت انسان های واجد شرایط است. منابع در سلامت وی دوره های معتبری را در علوم بهداشتی برای مهارت ها و سیستم های اعتباربخشی آموزش های حرفه ای ، بهبود کیفیت مهارت ها و آموزش های حرفه ای و همسویی مهارت ها و آموزش های حرفه ای با نیازهای جامعه برگزار کرد. وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی.

وی افزود: نماینده وزارت بهداشت پس از بازدید از تاسیسات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجندتأسیس مرکز مهارتهای پزشکی و آموزش حرفه ای به تصویب رسید و جلسه بهره برداری از این مرکز با حضور معاون وزیر علوم پزشکی استان خراسان جنوبی ، مدیر و اعضای هیئت مدیره ، رئیس سیستم و کارشناس مرکز به همراه مقامات کشوری برگزار شد. مرکز مهارتهای آنلاین و آموزش حرفه ای وزارت بهداشت.

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: “امیدواریم با همکاری معلمان واجد شرایط خود در استان خراسان جنوبی دوره های مورد تایید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی را برگزار کرده و دوره هایی در درخواست دانشجویان استان “

انتهای پیام / 4078/4062 /