اخبار جامعه

لزوم گسترش الگوی مدیریت پسماند از مناطق موفق به دیگر نواحی شهری

معاون شهردار تهران گفت: مدلی که در زمینه زباله های خشک منطقه 21 استفاده می شود با هدف فرهنگ سازی از خانه ها ، محله ها و روستاهای منطقه ساخته شده و تبلیغ غیرمستقیمی برای آموزش و شناخت کودکان است. این فرهنگ ”

به گزارش خبر فوری ، مراسم افتتاح پروژه های خدمات شهری منطقه 21 تهران امروز در مقابل حسین نظری معاون هماهنگی و امور منطقه ای شهر تهران ، جلال بهرامی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهر تهران برگزار شد. رجب زاده ، شهردار منطقه 21 و چند مدیر دیگر شهری. شد.

جلال بهرامی ، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهر تهران در این مراسم گفت یکی از بزرگترین مزایای این پروژه ها توانایی شهروندان در مشارکت و استفاده از آنها است. شهرداری و ما باید تا حد ممکن در هماهنگی افراد نقش داشته باشیم و به آنها اجازه دهیم تا مشکلات و نیازها را حل کنند. شناسایی و حذف کنید.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهر تهران افزود اقدامات انجام شده در موضوع منطقه 21 برای بازیافت زباله و جداسازی آن از منبع زباله های خشک فقط کار اداری نیست و هنرمندانه توسط مدیران شهرداری انجام شده است. بحث بازیافت در زمینه آنها می توان از آن به عنوان الگویی برای اقدام در سایر نقاط شهر استفاده کرد.

بهرامی ادامه داد: مدل مورد استفاده در زمینه پسماند خشک منطقه 21 با هدف فرهنگ سازی از خانه ها ، محلات و روستاهای منطقه ساخته شده و تبلیغ غیرمستقیمی برای آموزش و شناخت کودکان با این فرهنگ است. در آنجا دیده شده است و این اقدام ارزشمند است زیرا در کارهای اداری کمتر به این مسائل فرهنگی توجه می شود.

مشارکت شهروندان ؛ حلقه فعالیت ها و روابط شهر وجود ندارد

رضا رجب زاده ، شهردار منطقه 21 نیز با اشاره به اینکه مدل مدیریت شهری یک مدل پایدار با مشارکت و حضور مردم است ، گفت: امروز مشارکت مردم حلقه مفقوده ای در فعالیت ها و شهرها است. باید بدانیم که روابط و افراد در همه افراد وجود دارد. “موفق تر باشید.

شهردار منطقه 21 افزود: جداسازی از منبع زباله های خشک یکی از اقداماتی است که نیازمند حضور جدی مردم است و این مراکز به کودکان به عنوان آینده سازان کشور چه در دوران تحصیل و چه در دوران تحصیل کمک می کنند. این امر باعث می شود که کشور ما جزو پیشرفته ترین کشورهای توسعه یافته از نظر آماری باشد.

رجب زاده با بیان اینکه امیدواریم حضور معاونین خدمات شهری و هماهنگی امور شهرداری در تهران راه را برای توسعه بیشتر منطقه 21 هموار کند ، اظهار داشت: شهرداری تهران آنها را مجبور به انجام اقدامات لازم می کند.

بر اساس وب سایت شورا ، به منظور ادای احترام به کارکنان مسئول و خدماتی در زمینه خدمات شهری و ارائه خدمات ویژه برای رفاه آنها ، مسکن کارگران منطقه 21 افتتاح شد.

انتهای پیام