اقتصادی

محدودیتی برای عرضه سوخت دوم صنایع سیمان وجود ندارد

مدیر تامین و توزیع سوخت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: محدودیتی برای عرضه سوخت سیمان به صنعت سیمان وجود ندارد و این صنایع به طور کلی می توانند میزان سوخت مایع مورد نیاز خود را بدون محدودیت و قیمت محدود کنند.

به گزارش خبر فوری، جعفر سالاری نسب با اشاره به آمادگی شرکت پخش فرآورده های نفتی در نتیجه افزایش مصرف گاز، تصریح کرد: سوخت تحویلی به صنعت سیمان اعتباری و قیمتی است. مصرف گاز آنها

وی با بیان اینکه در حال حاضر ذخایر سوخت مایع زیادی وجود دارد، افزود: از آنجایی که اعلام شد قبل از آنلاین و از آبان ماه سوخت صنعت سیمان را قطع می کند، اعلام کردیم که این صنایع می توانند هر مقداری را دریافت کنند، سوخت مایع مورد نیاز آنهاست. ” به؛ صنعت سیمان نیز شروع به برداشت محصول کرده بود. البته برخی از صنایع در سال گذشته ذخایر سوخت مایع داشتند و امسال بر اساس نیاز خود از ما سوخت دریافت کردند.

سالاری نسابه تاکید کرد: برای تامین سوخت جایگزین صنعت سیمان مشکلی نداریم و توزیع سوخت نیز در حال انجام است. این در حالی است که با هماهنگی ارسال گاز و برق، سوخت دوم به صنایع گاز مصرفی و قطع اعتباری عرضه می شود.

به گزارش خبر فوری، کرامت ویسی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی پیش از این گفته بود که این تسهیلات برای خرید سوخت این صنعت از طریق اعتبار، حتی اگر نقدینگی نداشته باشد، راه اندازی شده است. همچنین امکان تامین مابقی صنایعی که امکان استفاده از سوخت ثانویه را دارند با همان قیمت یارانه ای در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی وجود دارد.

کد خبر