اخبار عمومی

نماد قدرت هویتی ایران – خبر فوری

انقلاب اسلامی برای جامعه ایران هویت رو به رشدی داشت که فاصله معنایی خود را به طور عینی و عملیاتی با لشکرکشی‌ها و امارت‌های دیرینه مشخص می‌کرد. سخنرانی سلیمانی، ک. آ. علاوه بر ابعاد نظامی و قدرتمند. ا. بازتاب ایران، عظمت طراحی، مدیریت، مقاومت و تعامل با نیروهای مقاومت بود که هویت دوگانه انقلاب و امت اسلامی را به وجود آورد.
با این نگاه می توان سردار سلیمانی را نماد هویت یابی قوی ایران در سایه انقلاب اسلامی دانست که ابعاد جدیدی را در عرصه فرهنگ مقاومت به جهانیان معرفی کرده است.
این شیوه کنش گرایی، «کنشگری هویت محور» است که پتانسیل مضاعفی برای ایران، منطقه و جهان داشت که با هر زبان و فرهنگی به راحتی می توان نشانه های آن را رمزگشایی کرد. گفتمان این کنشگری که ریشه در منطق هویت «مقاومت انقلابی» داشت، گفتمان «سلطه ـ اشغالگری» به رهبری آمریکا و رژیم صهیونیستی را رد کرد و آن را بسیار مؤثر ساخت.
شهید سلیمانی سردمدار ناکارآمدی و به حاشیه راندن گفتمان «سلطه ـ اشغالگری» بود که ردپایی عمیق در سیاست‌ها و برنامه‌های منطقه‌ای و جهانی آمریکا بر جای گذاشت. این شیوه مدیریت بر اساس «هدف-مقاومت-رهبر» نه تنها هویت تاریخی ایرانیان را تقویت کرد، بلکه هویت جوامع اسلامی را احیا کرد.

زندگی پرافتخار سردار سلیمانی، زندگی فرهنگ مقاومت بود که با شهادتش شدت بیشتری یافت. این فرهنگ فقط برای ساختن هویت نیست، بلکه در مورد تصمیم گیری است. سلیمانی بیش از یک فرمانده نظامی جنگ، فردی فرهیخته و شاخص تربیت نسل های انقلابی منطقه است که عواقب آن در آینده نزدیک و دور روشن خواهد شد.

موفقیت های سردار سلیمانی در فهم انقلابی، اطاعت از رهبری، اعتقاد به پیروزی، همکاری فراملی، هدف و هویت سازی بود. با وجود این ویژگی ها در شخصیت سلیمانی، دوستان و فرزندان او در سراسر جهان اسلام به ویژه در جوامع مسلمان منطقه، راه، منطق و روش مبارزه و استقامت را از او آموخته اند و گذشت زمان این پیروزی نهایی را ثابت خواهد کرد. این برای ملتی مقاوم تر و آزادیخواهتر خواهد بود.

* استاد گروه فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع).