اخبار عمومی

اقساط ۲.۵ میلیون تومانی وام نهضت ملی مسکن برای کم‌درآمد‌ها

به گزارش پایگاه خبری،
محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره نهضت ملی مسکن گفت:

وی افزود: در این حوزه وظیفه دولت است که تسهیلات ارائه شده توسط سیستم بانکی را ارائه کند و دیگری را خود افراد آورده اند که باید خلاء قیمتی را پر کنند تا تعداد تسهیلات در سال تکمیل شود. چند مرحله.” با توجه به تامین نهضت ملی مسکن، سقف تجهیزات نسبت به سال های گذشته چندین برابر افزایش یافته است و به همین دلیل بیش از 50 درصد و 55 درصد هزینه یک واحد مسکونی از طریق تجهیزات تامین می شود.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه تسهیلات پیش بینی شده در سال جاری حدود 2 میلیارد برداشت پیش بینی شده است، با بیان اینکه سیستم بانکی در بخش های مختلف این منابع مالی را پرداخت می کند، ادامه داد: همه بانک ها تقریبا تسهیلات ارائه می کنند. . 20 درصد قیمت مسکن با هماهنگی های انجام شده کارمزد تمامی بانک ها مشخص شده و از هم اکنون ثبت نام و ورود متقاضیان را آغاز کرده ایم.

محمودزاده درباره قطعات خرید این واحدهای مسکونی گفت: استهلاک تسهیلات با نرخ 18 درصد محاسبه شده و قانون جهش تولید، صندوق ملی مسکن پیش بینی شده است که بر اساس دهک های ما محاسبه می شود. جامعه. 18 درصد مابه التفاوت و توسط دولت پرداخت می شود.

وی افزود: صندوق ملی مسکن مبلغ قابل توجهی را برای دهک های اول و ششم جامعه طراحی کرده است که بر این اساس کمترین سهمیه دهک ها از 2.5 میلیون شروع می شود و هر چه میزان تجهیزات بیشتر باشد، سهمیه ها بیشتر می شود.