اخبار جامعه

جرایم رانندگی در سال آینده افزایش پیدا می کند

نمایندگان مجلس افزایش 5 درصدی جرایم رانندگی در سال آینده را تصویب کردند.

به گزارش خبر فوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امشب (یکشنبه) به برگزاری علنی سومین جلسه مجلس و بررسی جزئیات بودجه سال 1401 به استثنای بندهای (الف)، ج، (د) ادامه می دهند. بندهای (ه)، (و) و (ز) به شرح زیر تصویب می‌شوند:

الف- شرکت های بیمه موظفند مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه ثالث را در فروش (پرتفوی) بیمه هر شرکت و از طریق جدولی که به تصویب شورای عالی بیمه می رسد پرداخت کنند. واریز ماهیانه به حساب درآمد عمومی ردیف 160111 جدول (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور. سپرده های شرکت های بیمه موضوع این بند جزء هزینه های مشمول مالیات محسوب می شود.

در C-1401، نرخ جریمه های رانندگی پنج درصد (5%) افزایش می یابد و مبالغ حاصل در ردیف درآمد 150101 نزد خزانه داری ملی گنجانده می شود.

د- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است به درخواست کشاورزان متقاضی مالکیت در اقساط پنج تایی جهت تهیه نقشه اراضی کشاورزی و اطلاعات توصیفی و مکانی با وزارت کشاورزی (سازمان اراضی) همکاری نماید. یکصد هزار (500.000) ریال سند مالکیت زمین کشاورزی واریز و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود.

هـ) بر اساس بند الحاقی – صندوق بیمه خسارت بدنی طبق آخرین آیین نامه سرمایه گذاری مصوب شورای عالی بیمه، سرمایه گذاری منابع مازاد را به تصمیم بیمه مرکزی مجاز می داند.

و- بر اساس ماده 110 قانون برنامه ششم توسعه، نیروهای مسلح موظفند هزینه کمک مسکن کارگران ساکن در منازل سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و در ردیف درآمد به حساب خزانه داری کل کشور منظور کنند. 160184، جدول 5 این قانون.

ز- دولت مکلف است وجوه دریافتی را تا سقف دو میلیارد (000.000.000.000) ریال (2.000.000.000) ریال و ردیف درآمدی شماره 150113 دریافتی موضوع قانون جزایی دولت مصوب شورای کفایت را دریافت کند. خزانه داری کل کشور

انتهای پیام/