اقتصادی

قوانین متناقض بر سر راه شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاهی

معاون پژوهشی و فناوری شهید بهشتی با توجه به آمادگی دانشگاه‌ها برای حرکت به سمت فناوری، کارآفرینی و بنگاه‌های دانش بنیان، تأثیر این قانون را برشمرد و گفت: کار خوبی هست برخی از این عوامل مشهود نیستند و امیدواریم دانشگاه در زمینه ناآماده گام های بلندی بردارد!

دکتر بابک شکری در گفت و گو با خبر فوری، وی در خصوص برنامه های کاری دانشگاه در سال 1400 نیز گفت: داده های موجود در 10 سال گذشته تقریباً 10 درصد رشد سالانه را نشان می دهد که مبلغ آنها حدود 85 میلیارد تومان بوده است که رقم قابل توجهی است.

وی افزود: در مجموع در سال 1400 قراردادهای طرح استخدامی دانشگاه شهید بهشتی بیشترین میزان را در 10 سال گذشته داشته است اما از نظر اعداد در 10 سال گذشته دوم شدیم.

قوانینی که به جای ادغام از بین می روند

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید بهشتی با توجه به شرایط فعلی آیا دانشگاه آمادگی پاسخگویی به سوال فناوری، کارآفرینی و شرکت های دانش بنیان را دارد؟ او گفت: «آمادگی وجود دارد، اما در برخی موارد ما قوانینی داریم که در طول زمان منحرف می‌شوند، نه یک. قوانین باید به یکدیگر کمک کنند، اما چون منبع تصمیم گیری سازمان های مختلف است، نه تنها متحد می شوند بلکه در نهایت قوانینی را وضع می کنند که قابل تغییر می شوند.

وی با مثالی توضیح داد: در زمینه کارآفرینی و ایجاد کسب و کار، مجمع قانونی را تصویب کرد که به دانشکده ها اجازه راه اندازی مشاغل را می داد. با این حال، طبق قانون جذب، یکی از اعضای هیئت علمی نمی تواند خارج از دانشگاه کار کند. اینها تناقض است و اگر قانون همسان سازی رعایت شود، معلمان به سختی می توانند به شرکت های دانش بنیان مراجعه کنند.

شکری تصریح کرد: اگر فردی بخواهد کسب و کاری راه بیندازد و مدیر عامل آن شود تقریبا با شغل دانشگاهی اش فاصله دارد. مواردی که برای کار دانشگاهی تعریف می کنیم به گونه ای انجام نمی شود که توسط شرکت های دانش بنیان در دانشگاه ایجاد شود و این اقدام در راستای تعهدات علمی معلمان است.

همه دانشگاهیان توانایی ایجاد یک کسب و کار مبتنی بر دانش را ندارند

وی گفت: باید توجه داشت که همه دانشگاهیان مهارت و توانایی ایجاد یک کسب و کار دانش بنیان را ندارند. بنابراین باید رویکردی جامع در این زمینه اتخاذ و مقرراتی تدوین شود.

معاون پژوهش و فناوری شهید بهشتی در خصوص نرخ رشد کارآفرینی و شرکت های دانش بنیان در دانشگاه ها گفت: فکر می کنم این نرخ پایین است و در این زمینه رشد چشمگیری نداشته ایم.

شکری به پایین بودن نرخ رشد شرکت های دانش بنیان اشاره کرد و گفت: مواردی مانند شرکت های دانش بنیان و غیره مانند یک زنجیره به هم متصل هستند. یک شرکت دانش بنیان می تواند در جایی فعالیت کند که فرصت های شغلی کافی، حمایت کافی، اقتصاد پویا و محیط کاری مناسب وجود داشته باشد. برخی از این عوامل در دسترس نیست و امیدواریم دانشگاه در زمینه ناآماده قدم های بلندی بردارد!

حرکت یک چرخ دنده نمی تواند یک ماشین را حرکت دهد

وی ادامه داد: برخی از انتظارات ما دور از واقعیت است. دلیلش این است که چرخ دنده های موجود برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید شروع به چرخش خوب با هم کنند، اما برخی از قطعات معیوب هستند و امیدواریم یکی از این چرخه ها کار چرخه های دیگر را انجام دهد!

شهید بهشتی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه کنگو این دیدگاه را اشتباه خواند و تاکید کرد: باید چرخ ها را به هم بچرخانند تا ماشین کشور از نظر اقتصادی، پژوهشی و فناوری حرکت کند. اگر برخی از این چرخ دنده ها بشکنند، چرخدنده های باقی مانده می چرخند اما حرکت نمی کنند.

انتهای پیام/