اقتصادی

نظری: گرانی‌های اخیر، پس لرزه‌های برداشتن ارز ترجیحی است

یکی از اعضای کمیته کشاورزی، آب و منابع طبیعی گفت: در بهترین حالت، دام نیمه صنعتی 30 درصد و دامداری های صنعتی 70 درصد درآمد خود را با ارز ترجیحی دریافت می کنند. «این بخشی از افزایش قیمت گوشت بوده است. وی گفت: حذف ارز ترجیحی.

علیرضا نظری در گفت وگو با خبر فوری، با اشاره به افزایش قیمت گوشت گفت: وزارت جهاد کشاورزی و دفتر تنظیم بازار کشاورزی اقدامات لازم را برای بازگرداندن ثبات و تعادل قیمت در بازار انجام داده اند. تصمیمات سیاسی گرفته شده است اما بیهوده.

وزارت جهاد کشاورزی باید بازوهای نظارتی خود را تقویت کند

11. یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: آنچه بیش از هر زمان دیگری باید مورد توجه قرار گیرد، نظارت بر بازار است. از آنجایی که نظارت بر محصولات کشاورزی نیز در اختیار وزارت جهاد است، این وزارتخانه باید حوزه های نظارتی خود را تقویت کند.

نماینده مجلس خمین بخشی از افزایش قیمت گوشت را موضوع حذف ارز ترجیحی دانست و گفت: برخی شرکت ها نگران حذف ارز ترجیحی و تامین درآمد دام به نصف قیمت بوده اند. به همین دلیل برخی معتقدند گرانی های اخیر ناشی از استخراج ارز است. امیدوارم اقداماتی که از سوی دستگاه های سیاسی انجام می شود، روند را تسریع کند تا بتوانیم به حالت عادی برگردیم.

کشاورزان نیمه صنعتی و صنعتی 30 درصد درآمد خود را با ارز ترجیحی دریافت می کردند

نظری در پایان در پاسخ به این سوال که حذف ارز ترجیحی چقدر بر تورم تاثیر می گذارد، گفت: در هر فروشی متفاوت است. به عنوان مثال در دامداری های نیمه صنعتی در بهترین حالت 30 درصد درآمد خود را به ارز ترجیحی و در مزارع صنعتی 70 درصد درآمد خود را به ارز مورد علاقه خود دریافت می کردند. یک تحلیل آماری قوی برای تعیین میزان تأثیر حذف ارز پیش‌فرض بر تورم به طور کلی مورد نیاز است.

انتهای پیام/