اقتصادی

ویس کرمی: افزایش قیمت اینترنت نباید فراتر از واقعیات موجود اقتصادی باشد

11. یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: در صورت افزایش قیمت اینترنت باید بر اساس واقعیات موجود باشد نه فراتر از آن.

مهرداد ویس کرمک در گفت وگو با خبر فوری، درباره افزایش قیمت اینترنت گفت: باید در نظر داشته باشیم که بسیاری از کارهای اداری، تجاری و تجاری ما امروز به طور طبیعی در فضای اینترنت انجام می شود. به همین ترتیب تحقیقات و تحقیقات علمی زیادی در اینترنت انجام می شود و به تدریج تأثیر اینترنت و فضای مجازی و شبکه های اجتماعی گاه با فضای واقعی جامعه قابل مقایسه است.

گرانی اینترنت بر کسب و کارها تأثیر می گذارد

وی افزود: البته گرانی اینترنت همه این مشاغل را تحت تاثیر قرار می دهد و کشور را با مشکل مواجه می کند.

نماینده مردم خرم آباد در خصوص علت گرانی اینترنت گفت: وزیر و وزارت ارتباطات باید در این زمینه پاسخگو باشند اما اینترنت نیز تابع شرایط عمومی کشور است. بنابراین قیمت اینترنت را نیز تحت تأثیر قرار می دهند.

ویس کرمی در پایان تاکید کرد: این افزایش قیمت اینترنت باید بر اساس اتفاقات موجود کنترل شود و از کنار گذاشته نشود.

انتهای پیام/