اقتصادی

شما در کدام دهک قرار دارید؟

شهروندان می توانند برای استعلام وضعیت شهرک خود با شماره 09200006369 تماس بگیرند.

به گزارش خبر فوری، در ابتدای فرآیند پرداخت یارانه های جدید بر اساس اصلاح نظام یارانه ها و کاهش پرداخت ها، مردم برای ورود یا عدم ورود به درآمدهای کاهشی ابهاماتی داشتند.

سازمان یارانه های هدفمند اعلام کرده است که شهروندان می توانند از دو طریق اطلاعات مربوط به حذف طبقه بندی خود را درخواست کنند. راه اول تماس با شماره 09200006369 است که پس از تماس کد ملی صاحب خانه را وارد کرده و شماره موبایلی به نام سر که در تماس اعلام می شود را وارد می کند.

راه دیگر مراجعه به سامانه hemayat.mcls.gov.ir است که وضعیت استعمارزدایی را تعیین و پیش بینی می کند.

نیمه شب 18 اردیبهشت در اصلاح نظام یارانه ای و نرخ ترجیحی ارز، دولت با کسر دهم (پردرآمد) دهم، از دهک اول به ازای هر دهک 400 هزار تومان یارانه با مبلغ جدید پرداخت کرد. برای هر نفر 300 هزار تومان گذاشته است.

پرداخت 9 دهکی حدود 72 میلیون نفر را پوشش می دهد که شش میلیون کمتر از جمعیت یارانه ای حدود 78 میلیونی است.

بر اساس قانون بودجه 1401، دولت موظف است سه دهم درآمد خود را از یارانه ها کسر کند.

انتهای پیام/