اخبار سلامت

نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قانون شفافیت مسنثنی شدند؟

سخنگوی کمیسیون شورای قانونگذاری در این کمیته از تغییر دو بند طرح شفافیت سه قوه روز گذشته در آن کمیته خبر داد و با اشاره به تغییر در طرح شفافیت سه قوه، نهادها و مابقی این کمیته گفتند. ماده 1-5 (که به کمیته 1 طرح مذکور ارسال شد، جلسه ای با حضور مسئولین دستگاه های اجرایی و کارشناسان مرکز تحقیقات تشکیل و این دو بند با اصلاحاتی به تصویب رسید).
از سوی دیگر محمدتقی نقدلی، یکی دیگر از نمایندگان مجلس نیز گفت: این طرح همچنان در حال بررسی و پیشنهاد نمایندگان مجلس است و آنها این طرح را تصویب نکرده اند.

نقدعلی

بیشتر بخوانید:

به گفته روح الله، این دو بند مرجع از نظر طرح شفافیت قوای سه گانه شوراها و کمیته امور داخله موضوع اصلاحات بوده است. بر اساس مصوبه کمیته ماده 1-4 مقرر شد تبصره ای اضافه شود که در آن شورای تامین کشور، شورای تامین استان و شهرستان مستثنی شدند. تبصره ذیل بندهای 1-5 این ماده نیز به منظور معافیت از مفاد این قانون برای نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی اصلاح شد.

نقدعلی بر خلاف این دیدگاه معتقد است تنها استثنای مشکلات امنیتی این سازمان ها همه اطلاعات آنها نیست. گفت و گو با محمدعلی نقدعلی خمینی، نماینده و عضو کمیته کشاورزی، آب و منابع طبیعی را بخوانید.

اطرح شفافیت سه قوه که در مجلس مطرح شد، دستخوش تغییرات و اصلاحاتی شده است، آیا نهادها و سازمان هایی از این طرح مستثنی یا مستثنی شده اند؟ جزئیات این طرح را توضیح دهید.
هنوز هیچ اصلاحی صورت نگرفته و این طرح در مجلس در حال بررسی است. و با توجه به پیشنهادات نمایندگان مدام در حال تغییر است. اگرچه عناوین کلی تمامی سازمان ها و سازمان ها را در بر می گیرد، اما در پیشنهادات اصلی نمایندگان نمونه های مشخصی برای این سازمان ها ارائه شده است. یعنی پیشنهادهای ارائه شده برای موسسات یا تصویب نهادهای خاصی است، اما اگر سازمانی از این شفافیت مستثنی باشد نه.

در برخی موارد استثناء، اظهار نظر مبهم در مورد اطلاعات نظامی بود. نمایندگان همچنین پیشنهاد کردند که برخی از سازمان های نظامی مخفی بماند. پیشنهادهای متعددی ارائه شد که این تبصره به کمیسیون ارسال شود تا چکش و نظرات نمایندگان را بگیرد تا محدوده محرمانگی در راستای مسائل امنیتی باشد و زیاده‌روی‌ها در این حوزه‌های امنیتی تحت عنوان شفافیت باشد. .

یعنی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از مفاد این قانون مستثنی نیستند؟
این سازمان ها عموماً از این قاعده مستثنی نیستند و در مجموعه ای از استثنائات قرار می گیرند. گاهاً نمایندگان پیشنهاد می کردند که محدوده استثنائات این ارگان ها به مسائل امنیتی محدود شود نه مسائل امنیتی و غیرمحرمانه. پیشنهادهای نمایندگان گاهی پس از ارسال نظرات به کمیته به مجلس نمایندگان ارسال می شد.

با این تفاسیر پس هیچ طرح اصلاحی و معافیت شفافیت قوای سه گانه در مجلس تصویب نشده است؟
بله، تاکنون هیچ طرح و اصلاحی تصویب نشده و اتفاق جدیدی نیفتاده است.

چه زمانی نقش این طرح شفافیت در دستور کار صحن علنی مجلس مشخص و بررسی و بررسی می شود؟
سریع! این طرح شفافیت در دست بررسی و در دستور کار قرار دارد. در این مواقع پس از تعیین کمیته، ظرف یکی دو روز وارد عرصه عمومی می شود و روال معمول خود را آغاز می کند و در پایان برنامه مشخص می شود.

آیا اصلاحات یا پیشنهاد دیگری وجود دارد که برای برخی سازمان ها استثنا نباشد؟
خیر، پیشنهاد دیگری وجود ندارد و در نهایت مقرر شد این کارگروه در ماه آینده با اصلاحات و پیشنهادات تکمیلی نمایندگان جلسه داشته باشد و طرح نهایی مجددا به کمیته ارجاع شود.

21217