اقتصادی

جوکار: باید از مسیر دیپلماسی مقابله با پدیده ریزگردها دنبال شود

رئیس کمیسیون و شوراهای داخلی مجلس تاکید کرد: پدیده ریزگردها هم در حوزه سلامت و هم در حوزه اقتصادی مشکلات جدی برای شهروندان ایجاد کرده است که باید از طریق دیپلماسی و در صورت نیاز به آن رسیدگی شود. ، از طریق قوانین بین المللی

محمدصالح جوکار در گفت وگو با خبر فوری، با اشاره به لزوم مقابله با پدیده گرد و غبار به ویژه از طریق دیپلماسی بین المللی، اظهار کرد: ریشه های پدیده گرد و غبار همانطور که امسال نیز در حال تجربه آن هستیم با پروتکل هایی به سمت برخی کشورهای همسایه می رود. بین المللی را زیر پا گذاشته اند. از سوی دیگر محدودیت منابع آبی در منطقه و خشکسالی های پی در پی و دستکاری های انسانی در طبیعت دست به دست هم داده و در برخی از مناطق بدون پوشش گیاهی کشورهای همسایه به منبع گرد و غبار و گردباد در منطقه تبدیل می شود.

وی افزود: بخشی از منشا ورود گرد و غبار به کشورمان به عراق می رود. بخشی دیگر به ترکیه و بخشی دیگر به عربستان سعودی می رود که عموماً بخش های زیادی از کشور ما را در بر می گیرد. این ذرات گرد و غبار باعث ایجاد مشکلات جدی در زندگی افراد به خصوص در حوزه بهداشت و درمان می شود. از سوی دیگر از نظر اقتصادی نیز آسیب زیادی به فعالیت های اقتصادی به ویژه در بخش خصوصی وارد می کند.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لازم است از طریق دیپلماسی بین المللی به این موضوع توجه جدی شود، اظهار داشت: این موضوع باید از طریق دیپلماسی بین المللی مورد توجه جدی قرار گیرد. پروژه های سدسازی در کشورهای مجاور باید متوقف شود. منابع آب نباید غصب شود و این پدیده تشدید شود. دیپلماسی فعال می تواند نقش ویژه ای در مقابله با این پدیده داشته باشد. جلسات با کشورهای همسایه باید پشت سر هم برگزار شود و نگرانی های ما را منتقل کند.

وی همچنین تاکید کرد که خروج از مسیر دیپلماتیک نیز باید راه حلی باشد که آسیب کمتری به مردم ما وارد کند. این موضع باید جدی گرفته شود. هرچند ضروری است، اما باید از مجاری قانونی و مراجع قضایی بین المللی به این موضوع رسیدگی شود.

در پایان