اقتصادی

آلودگی هوا چه تاثیری بر قیمت مسکن دارد؟

محققان با بررسی تاثیر آلودگی هوا بر قیمت مسکن از سال 1392 تا 1397 نشان می دهند که شاخص ذرات معلق در هوا (PM2.5) با قطر کمتر از 2.5 میکرون تأثیر منفی و قابل توجهی بر قیمت مسکن داشته و این موضوع را تشدید می کند. آلاینده ها قیمت مسکن را کاهش می دهند.

به گزارش خبر فوری، ایران در سال های اخیر با مشکلات جدی آلودگی هوا به ویژه در کلان شهرها و شهرهای صنعتی مواجه بوده است. آلودگی هوا مشکلات زیادی ایجاد می کند، اما هزینه های اقتصادی ناشی از آن به طور مستقیم قابل اندازه گیری نیست. بنابراین برای اندازه گیری هزینه های اقتصادی آلودگی هوا از روش های غیر مستقیم استفاده می شود.

یکی از راه های اندازه گیری هزینه آلودگی هوا محاسبه آن از طریق قیمت مسکن است. خانواده ها در تامین مسکن عوامل متعددی را در نظر می گیرند و در صورت تداوم عوامل دیگر، مردم حاضرند برای زندگی در منطقه ای با آلودگی هوای کمتر هزینه بیشتری بپردازند.

آلاینده های مختلفی مانند ذرات معلق، سرب، ازن و مونوکسید کربن باعث آلودگی هوا می شوند و هر آلاینده دارای غلظتی است که در یک بازه زمانی قابل اندازه گیری است. حد غلظتی که برای سلامتی انسان خطرناک است نیز شناخته شده است.

آلودگی هوا و برنامه های اجرا شده برای مبارزه با آن هزینه های اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم را به دولت ها و افراد تحمیل می کند. از منظر سیاست گذاری، دانستن میزان این هزینه و مقایسه آن با هزینه اجرای سیاست های کنترل آلودگی هوا برای برنامه ریزی شهری بسیار حائز اهمیت است. بنابراین انجام تحقیقات اقتصادی در زمینه آسیب های آلودگی هوا ضروری است.

بر این اساس، پژوهشگران مؤسسه عالی آموزش و تحقیقات مدیریت تهران طی سال‌های 1392 تا 1397 مطالعه‌ای را در خصوص تأثیر آلودگی هوا بر قیمت مسکن در کلان شهر تهران انجام دادند.

این مطالعه با استفاده از ترکیبی از داده‌های خرد معاملات مسکن وزارت راه و شهرسازی و شاخص‌های آلایندگی سامانه کنترل کیفیت هوا، در بیش از 50000 خانه که حداقل دو بار در بازه زمانی مورد نظر فروخته شده و تأثیر داشته است، انجام شده است. شاخص های مختلف آلودگی هوا بر روی قیمت مسکن محاسبه شد.

بررسی های این پژوهش نشان داد که شاخص ذرات معلق در هوا با قطر کمتر از 2.5 میکرون (PM2.5) بین سال های 1392 تا 1397 بر قیمت مسکن تأثیر منفی و معناداری داشته است. بنابراین انحراف معیار افزایش شاخص این آلاینده باعث کاهش 3.1 درصدی قیمت مسکن می شود. به عبارت دیگر؛ اگر میانگین سالانه شاخص ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون در یک خانوار 50 واحد افزایش یابد (سالم شود)، قیمت مسکن 21 درصد کاهش می یابد.

آلاینده های ذرات کمتر از 2.5 میکرون بیشتر در هوا قابل مشاهده هستند و در کوتاه مدت تأثیر بیشتری بر کیفیت تنفس دارند.

همچنین مشخص شد که تأثیر آلاینده‌های دی اکسید نیتروژن (NO2) و مونوکسید کربن (CO) بر قیمت مسکن ناچیز است. به گفته محققان این مطالعه؛ به نظر می رسد این دو آلاینده تأثیر ناچیزی بر قیمت مسکن داشته باشند زیرا این دو آلاینده از نظر بصری قابل مشاهده نیستند و تأثیر فوری بر سلامتی ندارند. همچنین این دو آلاینده در شاخص کل چندان تعیین کننده نیستند.

در انجام این پژوهش پرهام حیدری بهادری و محمد حسینی; این پژوهش با حضور محققین ارشد آموزش و پژوهش مدیریت تهران انجام شد.

نتایج این پژوهش در زمستان 1400 به صورت مقاله ای علمی با عنوان تأثیر آلودگی هوا بر قیمت مسکن شهر تهران در فصلنامه علمی پژوهشی «برنامه و بودجه» منتشر شد.

انتهای پیام/