اخبار سلامت

پرداخت 100 درصدی نسخه های الکترونیکی فروردین ماه

خبر فوری/ قم مدیر درمان تامین اجتماعی قم گفت: برای اولین بار 100 درصد مطالبات فروردین ماه از طریق رونوشت الکترونیکی قرارداد تامین اجتماعی قم برای داروخانه ها، پزشکان، درمانگاه ها، دندانپزشکان و آزمایشگاه ها پرداخت شد.

دکتر سیدمهدی محصل، مدیر درمان استان قم، در خصوص نگرانی مستمر تامین اجتماعی برای انجام تعهدات بین مراکز درمانی و کلینیک های طرف قرارداد، گفت: همه ما در سیستم بیمه هستیم، اقتصاد درمان بیش از 800 همکار. مراکز خدمات بهتر مدیریت می شود.

مدیر درمان استان قم با اشاره به اهمیت و جایگاه نسخه نویسی الکترونیکی گفت: برای اولین بار 100 درصد از مجموعه فروردین ماه داروخانه ها، پزشکان، درمانگاه ها، دندانپزشکان و آزمایشگاه ها از طریق قرارداد تامین اجتماعی قم پرداخت شد.

این دانشجو همچنین گفت: تا بهمن ماه 1401 مراکز پیمانکاران بر اساس بررسی مدارک ارائه شده بیش از 26 میلیارد تومان به مراکز دانشگاهی و تقریباً 3 میلیارد تومان به مراکز دیالیز غیر دانشگاهی پرداخت کرده اند. و امروز حدود 9 میلیارد به مراکز غیر دانشگاهی می رود.

مدیر درمان استان قم افزود: بیش از 98 درصد مراکز قراردادهای درمانی و پاراکلینیکی به صورت الکترونیکی نسخه تولید می کنند و پردازش الکترونیکی پرونده بیمه شدگان بیمارستانی از سال گذشته به صورت الکترونیکی آغاز شده است و امیدواریم این کار انجام شود. در آینده نزدیک در آینده نزدیک به شرایط مطلوب خواهیم رسید که در صورت تامین منابع پرداخت به موقع بسیار دقیق و سریع خواهد بود.

انتهای پیام/