اقتصادی

سیستمی برای تولید همزمان آب و برق با قابلیت به صفر رسیدن ردپای کربن

محققان معاونت علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی یک سیستم نمک زدایی برای تولید همزمان آب و برق ساخته اند که به گفته آنها می توان از آن برای حذف فلزات سنگین در تولید باتری های لیتیومی استفاده کرد.

امیرحسین حسین پور مجری این پروژه در گفت وگو با خبر فوری، گفت: وی این پروژه را «پروژه ای جامع که می تواند به توسعه پایدار منجر شود» توصیف کرد و گفت: حس است.

وی ادامه داد: بر همین اساس در این طرح تحقیقاتی این ایده را دنبال کرده ایم که با اجرای آن، ردپای کربن آن به صفر برسد تا در استفاده از آینه های مقعر، نور خورشید بر منبع نمک متمرکز شود. نمک موجود شروع به ذوب شدن می کند و سپس آب دریا وارد این چرخه می شود، به دلیل دمای بالای نمک، آب تبخیر می شود.

حسین پور با بیان اینکه بخار تولید شده به سمت توربین ها هدایت می شود تصریح کرد: با حرکت توربین برق تولید شده و بخار وارد دستگاه تقطیر می شود و از فرآیند میعان آب و کشاورزی تولید می شود که قابل استفاده در صنعت است.

مجری طرح با بیان اینکه این سیستم نوعی آب شیرین کن است، خاطرنشان کرد: اکثر آب شیرین کن ها که دبی آن ها وارد آب دریا می شود که باعث عدم تعادل آب دریا و افزایش شوری می شود. افزایش شوری آب باعث افزایش دمای محیط آبی می شود، اما در این سیستم تخلیه وارد دریا نمی شود. در عوض، از این نمک ها برای ساخت باتری های لیتیومی استفاده می شود.

آزاد، محقق گروه علوم و تحقیقات دانشگاه اسلامی گفت: امروزه برای تولید باتری های لیتیومی از فلزات سنگین مانند کبالت و نیکل استفاده می شود که برای محیط زیست مضر است. اما در این طرح از نمکدان ها برای ساخت باتری های لیتیومی استفاده خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه دنیا در حال حرکت به سمت جایگزینی انرژی های پاک با سوخت های فسیلی است، گفت: در این راستا دنیا به شدت به برق و باتری های لیتیومی نیاز دارد و تلاش می کنند از باتری های لیتیومی در هواپیما استفاده کنند که می تواند یک برنامه باشد. در آن جهت توسعه یافته است.

حسین پور با بیان اینکه سیستم پیشنهادی قابلیت تولید همزمان آب و برق را دارد، تاکید کرد: مدل در دنیا فقط برای تولید برق است اما این سیستم پیشنهادی چندکاره است.

انتهای پیام/