اقتصادی

جزییات تولید خودرو ایرانی – روسی

نماینده اتاق بازرگانی تهران جزئیاتی از برنامه مشترک تولید خودرو ایران و روسیه را ارائه کرد.

محمدرضا نجفی منش در گفت وگو با خبر فوری، اظهار کرد: چند سال پیش در نشست قطعه سازان ایرانی و ترکیه ای، اولین طرح تولید خودروی مشترک با محوریت دو کشور و روسیه مطرح شد که ما نیز از آن استقبال کردیم. . طرحی که توافق اولیه آن در سفر اخیر رئیس سازمان توسعه تجارت به روسیه نهایی شد، در ادامه این مذاکرات است.

وی گفت: ما این طرح را هم به آقای روحانی و هم به آقای رییسی ارائه کردیم و در مذاکرات اخیر با سازمان توسعه تجارت، ادامه آن دستور کار است. مشاهده شد که این سازمان در مذاکره با مقامات روسی به توافق اولیه رسیده است. این البته اکنون در سطح توافق اولیه است و باید در آینده اقدامات بیشتری انجام شود.

یکی از اعضای اتاق بازرگانی تهران در تشریح جزئیات این مدل پیشنهادی گفت: طبق برنامه ریزی اولیه، با توجه به ظرفیت قطعه سازان در سه کشور، این طرح اجرا می شود و مسئولیت توزیع قطعات و تجهیزات است. از این ماشین به عنوان مثال قطعه سازان ایرانی موتور خودرو را تامین می کنند، قطعه سازان ترکیه قطعات داخلی را تامین می کنند و روس ها بدنه می سازند. اینها البته نمونه هستند و تا زمانی که طرح به مرحله نهایی نرسد، نمی توان این تقسیم بندی را به طور کامل توضیح داد.

نجفی منش ادامه داد: آنچه در این طرح بسیار حائز اهمیت است بحث تقسیم کار و اشتراک منافع است. با توجه به تجهیزات مونتاژی موجود در این سه کشور، امکان توافق بر سر تولید نهایی قطعات و حمل و نقل پاک بین سه کشور وجود دارد. این بدان معناست که ما مجبور نیستیم در این زمینه فروش نقدی داشته باشیم، بلکه سه طرف خودرو را در کشور خود و با تامین سهام خود تولید خواهند کرد.

وی همچنین درباره ابعاد اجرایی این برنامه توضیح داد: خط تولید این خودرو باید در هر سه کشور فعال شود. به عنوان مثال، اگر توافقی برای تولید 300 هزار دستگاه خودرو در سال وجود داشته باشد و توافق شود که هر کشور 100 هزار دستگاه از آن را تولید کند، قطعه سازان کل خط تولید را بر اساس نیاز راه اندازی می کنند. به عنوان مثال یک قطعه ساز ایرانی 300 هزار عدد پد می سازد و به دو کشور دیگر می فرستد و در ازای آن قطعات مورد توافق خارج از کشور را دریافت می کند.

یکی از اعضای اتاق بازرگانی تهران درباره ظرفیت قطعه سازان ایرانی در این حوزه نیز گفت: ظرفیت تولید دو میلیون قطعه خودرو در سال در کشور را داریم که با توجه به تولید فعلی خودروسازان ایرانی قطعا این ظرفیت را دارد. توانایی کار در کشورهای دیگر . . در این زمینه، ایران خودرو و سایپا می توانند برای رسیدن به تولید نهایی، مشارکت و همکاری جدیدی با روسیه و ترکیه داشته باشند.

انتهای پیام/