اقتصادی

بی‌نیازی کشور از واردات شمش فولاد و آهن اسفنجی

آمارها از شمش های زنجیره ای فولاد گرفته تا مقاطع مختلف، محصولات فولادی و واردات آهن اسفنجی نشان می دهد که سال هاست کشور نیازی به واردات آهن اسفنجی نداشته و واردات آن صفر بوده است. در دو ماهه امسال شمش فولاد وارد نشده است. این در حالی است که واردات سایر محصولات از 19 درصد به 33 درصد رسیده است.

بر اساس آمار ارائه شده از سوی انجمن فولادسازان ایران به خبر فوری، در دو ماهه امسال کل واردات مقاطع بلند فولادی 33 درصد، محصولات فولادی 20 درصد و کل مقاطع مسطح 19 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است. ; یعنی در این مدت کشور مجبور به واردات آهن اسفنجی و شمش فولاد (فولاد میانی) نبود.

در دو ماهه نخست امسال، بیشترین واردات فولاد ۱۳۸ هزار تنی محصولات فولادی بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل (۱۱۵ هزار تن) ۲۰ درصد رشد داشته است.

پس از آن واردات فولادهای تخت در بازه زمانی امسال 126 هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 19 درصد بیشتر از واردات بوده است. در مجموع در فروردین و اردیبهشت 1400 حدود 106000 تن فولاد تخت به کشور وارد شد.

در نهایت تعداد مقاطع طویل وارداتی فولاد در دو ماهه سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل 33 درصد افزایش یافت و از 9 هزار تن به 12 هزار تن رسید.

بر اساس آمارها در دو ماهه نخست امسال واردات شمش فولاد (شامل دال میانی فولادی، آجر و بوم) و آهن اسفنجی صفر بوده است.

با توجه به آمار واردات قابل توجه است فروردین این ماه البته نسبت به فروردین 1400 که بیشترین حجم واردات فولاد (در مجموع دو ماه در سال 1401) در اردیبهشت ماه اتفاق افتاد، کاهش یافت.

از سوی دیگر، طبق آمار در دو ماهه نخست امسال بیش از یک میلیون تا 700 هزار تن المان فولادی صادر شده که در مقاطع مسطح فولاد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است. و شمش فولادی اما در مقاطع طولانی و محصولات فولادی صادرات کاهش یافته است. همچنین بیشترین رشد صادرات همواره مربوط به آهن اسفنجی بوده که میزان صادرات آن در دو ماهه امسال بوده است. صفر بوده است

بررسی آمار تولید، صادرات و واردات انواع عناصر فولادی نشان می دهد که در دو ماهه نخست امسال بیشترین حجم تولید انواع فولاد هزینه شده است. مصرف داخلی بوده است

انتهای پیام