اخبار عمومی

۵۰۰۰ تن کنجد از مزارع استان بوشهر برداشت می‌شود – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

رضا حسین پور در گفتگو با خبرنگار آنلاین اظهار داشت: تا امروز نزدیک به چهار هزار هکتار کنجد از سطوح گزارش شده به شهرستان ها کشت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی استان بوشهر با بیان اینکه بهترین زمان کاشت کنجد اواخر خرداد تا دهه سوم تیرماه است، گفت: دشتستان، دشتی، تنگستا و دیر از مهمترین محل های تولید کنجد هستند. در استان

وی گفت: زمان تولید کوتاه، مصرف کم آب، وجود کارخانه های روغن کشی گرفتن و محصولات جانبی استان، وجود بذرهای مناسب با اقلیم استان، دانش تولید در بین دهقانان و درآمد خوب اقتصادی، کشاورزان بوشهری کنجد را به عنوان صیفی و محصول کم آب را به عنوان محصول دوم کشت می کنند. غلات. محصول.

مدیر امور کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر ادامه داد: اجرای طرح های PVS نسبت به کشت های رایج مقاوم به خشکی و طرح های تغذیه و کشت مستقیم (NTP) با حمایت 22 هکتاری یکی از مهم ترین طرح های الگویی است. ستاد و مرکز سازمان.پژوهش و آموزش و دشتستان و شهرستان های دشتی در مراکز تولیدی ایجاد شده است.

وی یادآور شد: فصل برداشت کنجد از اوایل آنلاین تا اواسط آبان ادامه دارد و پیش بینی می شود حدود پنج هزار تن از مزارع استان بوشهر برداشت شود.