اقتصادی

از اموال مسروقه مشتریان بانک ملی چه خبر؟

با وجود اینکه بیش از یک ماه از اعلام خبر دستگیری سارقان بانک ملی و بازگرداندن بخش قابل توجهی از دارایی ها می گذرد، هنوز هیچ فردی موفق به جمع آوری دارایی های آنها نشده و این اموال در خزانه بانک ملی است. دادستان برای تحویل آنها به بانک نامه می نویسد.

به گزارش خبر فوری، اواسط خردادماه امسال معادل 168 گاوصندوق اجاره ای از دفتر دانشگاه بانک ملی به سرقت رفت و سرانجام پلیس اعلام کرد که 48 ساعت بعد سارقان را شناسایی و دستگیر کرد.

به گفته پلیس، عاملان این سرقت 10 نفر بودند و متهمان این پرونده نیز در کشور همسایه شناسایی و دستگیر شدند که به زودی از طریق اینترپل وارد کشور می شوند.

همچنین پلیس بیش از 90 درصد اقلام مسروقه را از این جعبه ها کشف و ضبط کرد.

اکنون با گذشت بیش از یک ماه از دستگیری سارقان بانک ملی، وضعیت نهایی و اقدامات برای بازگرداندن اموال مسروقه به صاحبان آنها زیر سوال رفته است. در همین راستا، آنطور که بانک ملی به خبر فوری توضیح داد، امروز صاحبان اموال مسروقه این بانک به اداره امور شعبه مرکزی بانک در تهران دعوت می شوند و با حضور نماینده قانونی و ارزیاب بانک، عکس اموال مربوطه را به نمایش می گذارند. و اموال مورد نظر مقایسه و تایید می شود و در نهایت باید با کد اقلام مربوطه و شماره شناسایی با دادسرا تماس بگیرند.

اموال مسروقه در صندوق بانک است

در ادامه توضیحات بانک حاکی از آن است که این مرحله از برخورد با اموال مسروقه بانک همچنان ادامه دارد و صاحبان اموال هنوز تحویل نشده اند.

بانک ملی نیز اعلام کرده است که امروز دارایی های مسروقه بانک ملی در خزانه بانک است و دادستان باید نامه ای به بانک بدهد که بر اساس آن نامه می توانند اموال را به مالکان تحویل دهند.

کسی اموالش را نگرفته است

همچنین برخی از مالکان اموال مسروقه بانک ملی در گفت وگو با خبر فوری اظهار کردند: بر اساس اسنادی که مالکیت اموال مسروقه را تایید می کرد، مراحل شناسایی و کدگذاری اموال را انجام دادیم اما نه همه مالکان. این ملک به ما تحویل داده شده است به ما گفته شده است که پس از مراجعه همه مالکان تصمیم به واگذاری و تعیین تکلیف ملک مربوطه گرفته می شود.

یکی از صاحبان دارایی های مسروقه بانک ملی می گوید که تا کنون هیچکس موفق به جمع آوری دارایی های وی نشده است.

انتهای پیام