اخبار سلامت

افزایش بیماری‌های عفونی با تغییرات اقلیمی

این یافته موضوع یک مقاله تحقیقاتی است که توسط تیمی از محققان از Manoa، هاوایی در مجله Nature Climate Change منتشر شده است.

این محققان یک جستجوی سیستماتیک برای یافتن مثال‌های تجربی از تأثیر 10 خطر آب و هوای حساس به گازهای گلخانه‌ای بر بروز بیماری‌های عفونی انسانی انجام دادند. این خطرات شامل گرم شدن کره زمین، خشکسالی، امواج گرما، آتش سوزی جنگل ها، باران های شدید، سیل، طوفان، افزایش سطح آب دریاها، تغییرات بیوشیمیایی در اقیانوس ها و تغییرات پوشش زمین است.

افزایش بیماری های عفونی با تغییرات آب و هواییافزایش بیماری های عفونی با تغییرات آب و هواییافزایش بیماری های عفونی با تغییرات آب و هوایی

محققان با ترکیب دو فهرست معتبر از همه «بیماری‌های عفونی شناخته‌شده» و «بیماری‌های ناشی از عوامل بیماری‌زا» که بر سلامت انسان در طول تاریخ تأثیر گذاشته‌اند، بیش از 70000 مقاله علمی را برای یافتن نمونه‌های تجربی از هر یک بررسی کردند. آنها ترکیب احتمالی نفوذ را بررسی کردند. خطر آب و هوا برای هر یک از این بیماری های شناخته شده.

این مطالعه نشان داد که گرم شدن کره زمین، بارش، سیل، خشکسالی، طوفان، تغییر پوشش زمین، تغییرات آب و هوای اقیانوس ها، آتش سوزی جنگل ها، امواج گرما، تغییر سطح دریا در بیماری های عفونی ناشی از ویروس ها، باکتری ها، حیوانات، قارچ ها، گیاهان تک یاخته ای و کرومیست ها. تأثیر داشته است انتقال بیماری های عفونی عمدتاً از طریق ناقلین بوده است، البته مواردی از انتقال از طریق آب، هوازی، تماس مستقیم و غذا وجود داشته است. در نهایت، این مطالعه نشان داد که 58 درصد یا بیش از 218 مورد از 375 مورد بیماری انسانی ناشی از حداقل یک خطر اقلیمی از طریق هزار و 6 مسیر منحصر به فرد بوده است.

افزایش بیماری های عفونی با تغییرات آب و هوایی

کامیلو مورا، استاد جغرافیا در دانشکده علوم اجتماعی و نویسنده اصلی این مطالعه، گفت: “با توجه به پیامدهای گسترده اپیدمی کرونا، کشف آسیب پذیری بهداشتی عظیم ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای واقعاً ترسناک بود. بیماری ها. و انتقال هایی که می توانند با شرایط آب و هوایی در حال تغییر سازگار شوند راه های زیادی وجود دارد. این یافته نشان دهنده نیاز فوری به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در سراسر جهان است.

این گروه تحقیقاتی یک صفحه اینترنتی تعاملی تهیه کرده است که ارتباط هر یک از خطرات اقلیمی را با یک مورد بیماری نشان می دهد. این ابزار به کاربران امکان می دهد خطرات خاص، مسیرهای انتقال و گروه های بیماری را جویا شوند و شواهد موجود را مشاهده کنند.

این محققان دریافتند که خطرات آب و هوایی عوامل بیماری زا را به انسان نزدیکتر کرده است. خطرات متعدد اقلیمی باعث افزایش وسعت و زمان شرایط محیطی مناسب برای انتشار عوامل و ناقلین بیماری زا می شود.. تغییرات بارندگی و گرم شدن کره زمین با گسترش ناقلانی مانند پشه ها، کنه ها، کک ها، پرندگان و پستانداران مختلف که بیماری های ناشی از ویروس ها، باکتری ها، حیوانات و تک یاخته ها از جمله دانگ، چیکونگونیا، طاعون و لایم را گسترش می دهند. ویروس نیل غربی، زیکا، تریپانوزومیازیس، اکینوکوکوس و مالاریا دخیل هستند.

مخاطرات اقلیمی با ممانعت از مهاجرت و جابجایی اجباری افراد منجر به تماس های جدید با عوامل بیماری زا یا افزایش این تماس ها شد. به عنوان مثال، طوفان، سیل، سطح بالای دریا باعث جابجایی مردم شد که باعث لپتوسپیروز، کریپتوسپوریدیوز، تب لاسا، ژیاردیازیس، گاستروانتریت، بیماری لژیونر، وبا، سالمونلا، شیگلوز، ذات‌الریه، حصبه، بیماری‌های هپاتیت، پوسپیریس می‌شود. شرکت کرده باشند

خطرات اقلیمی جنبه‌های خاص پاتوژن‌ها را افزایش داده است، از جمله شرایط آب و هوایی برای تولید مثل، تسریع چرخه‌های زندگی، افزایش فصول/مدت قرار گرفتن در معرض این عوامل، افزایش فعل و انفعالات ناقل بیماری‌زا و افزایش بیماری‌زایی. به عنوان مثال، گرمایش جهانی تأثیر مثبتی بر رشد جمعیت پشه، بقا، میزان گزش و تکثیر ویروسی و افزایش انتقال ویروس نیل غربی داشته است.

مخاطرات اقلیمی همچنین با تغییر شرایط فیزیکی مانند افزایش استرس به دلیل قرار گرفتن در معرض بیماری های خطرناک، قرار دادن افراد در شرایط ناامن، آسیب رساندن به زیرساخت ها، قرار گرفتن افراد در معرض عوامل بیماری زا یا کاهش دسترسی به مراقبت های پزشکی بر توانایی انسان برای مقابله با عوامل بیماری زا تأثیر می گذارد. به عنوان مثال، خشکسالی منجر به بهداشت ضعیف شد که منجر به مواردی مانند تراخم، کلامیدیا، وبا، ورم ملتحمه، کریپتوسپوریدیوم، اسهال، اسهال خونی، اشریشیا کلی، ژیاردیا، سالمونلا، گال و تب حصبه شد.

محققان همچنین دریافتند که در حالی که بیشتر بیماری ها به دلیل خطرات آب و هوایی بدتر شده اند، برخی از بیماری ها (63 بیماری از 286 بیماری) کاهش یافته است. به عنوان مثال، به نظر می رسد که گرم شدن کره زمین شیوع بیماری های ویروسی را کاهش داده است که احتمالاً به شرایط نامطلوب برای ویروس ها یا سیستم ایمنی قوی تر در هوای گرم مربوط می شود. با این حال، بیشتر بیماری هایی که با یک خطر کاهش یافته بودند، با سایر بیماری ها و گاهی اوقات با همان خطر افزایش یافتند.

مثلاً به نظر می رسد هوای گرم شیوع بیماری های ویروسی را کاهش داده است که احتمالاً به شرایط نامطلوب برای ویروس یا سیستم ایمنی قوی تر در شرایط گرم تر مربوط می شود. با این حال، بیشتر بیماری هایی که حداقل با یک خطر کاهش می یافتند، گاهی با خطر دیگری و گاهی با همان خطر افزایش می یافتند.

46