اخبار جامعه

تجربه واگذاری زمین را قبلا هم داشتیم که موفق نبود

رئیس انجمن انبوه سازان گفت: در دهه 60 و 70 نیز همین برنامه را برای واگذاری زمین به خانوارها داشتیم و هنوز زمین های زیادی به مرحله ساخت نرسیده است. بنابراین مشکل اصلی کمبود زمین نیست، بلکه ناکارآمدی مدل ها و فرآیندهای تامین مالی است که منجر به تولید مسکن می شود.

سید محمد مرتضوی در گفت وگو با خبر فوری، اظهار کرد: در کلانشهرها، مراکز استان ها و شهرهای بزرگ که تقاضای مسکن، ساخت و ساز زیاد است، باید فرآیندهایی مانند صدور پروانه، عقد قرارداد با سازندگان، آماده سازی زمین و … انجام شود. به مدت یک سال باید تکمیل شود، گذشته نشان می دهد که در این زمینه ها برنامه ریزی ضعیفی داریم. اگر با تامین زمین مشکل حل شد، برای یک میلیون و 600 هزار واحد نهضت ملی مسکن زمین تامین شده اما در بیشتر موارد منجر به ساخت و ساز نشده است.

این طرح در برخی مناطق در حال اجراست

وی افزود: در حال حاضر در برخی از مناطق کشور واگذاری زمین توسط شورای مسکن استان انجام می شود. بدین ترتیب زمین به صورت دو خانواری یا چهارخانواری در اختیار برخی خانه ها قرار می گیرد. دولت به منظور تسهیل در ساخت و ساز، طرح واگذاری زمین را ارائه کرده است، اما مشکل کنونی حوزه تولید مسکن کمبود زمین نیست، بلکه ناکارآمدی سیاست ها و برنامه های افزایش ساخت و ساز است.

رئیس کانون انبوه سازان تصریح کرد: تجربه آخرین اقدام دهه 60 و 70 را در قانون زمین شهری داشتیم که دولت حاشیه شهرها را خرید و زمین ها را به تعاونی های مسکن واگذار کرد. یا خانواده ها موفقیت چندانی در این بخش حاصل نشد و بسیاری از زمین ها هنوز بلاتکلیف هستند و منجر به ساخت خانه نشده اند.

مرتضوی با بیان اینکه به نظر می رسد دولت قصد دارد بخشی از ناکارآمدی مدل تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن را از طریق واگذاری زمین جبران کند، گفت: فکر می کنم عدم تایید سازندگان به دلیل قیمت های غیرعادی تعیین شده است. . پروژه نهضت ملی مسکن، دولت را به سمتی سوق داده است که سامیت را تشویق به انجام کاری آسان تر کرده است. به این ترتیب زمین را به گروه های دو تا چهار نفره اختصاص می دهند و به نوعی مشکل را حل می کنند.

متقاضیان نهضت ملی مسکن واجد شرایط دریافت هزینه و تدارکات نیستند

رئیس کانون انبوه سازان مشکل اصلی را مربوط به تامین مالی پروژه های نهضت ملی مسکن عنوان کرد و گفت: تسهیلات بانکی نیازمند سازوکار است و مشکلات خاص خود را دارد. با توجه به میزان قابل توجه هزینه های این واحدها، متقاضیان قادر به پرداخت نیستند. تعداد کمی از افراد می توانند بین 300 تا 350 میلیون تومان وام بگیرند و متقاضیان در هر مرحله سقوط می کنند.

مرتضوی تصریح کرد: انبوه سازان پیشنهاد داده اند در ازای پاکسازی زمین تا 30 درصد از منابع طرح نهضت ملی مسکن را واگذار کنند. این طرح نیاز به زیرساخت ها، خدمات و سرانه اعم از فضای سبز، ورزشی، آموزشی، درمانی، تفریحی و … دارد، در غیر این صورت مانند مسکن آنلاین مسکن مردم متضرر می شود. سازندگان حاضرند بخشی از منابع این پروژه ها را بدهند.

بنابراین گزارش، یکشنبه 6 شهریور 1401 ضوابط اجرایی توزیع زمین و مسکن بین خانوارها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر، هیئت دولت تصویب کرد. بر اساس آیین نامه مذکور، وزارت راه و شهرسازی (از طرف دولت) موظف است پس از تولد فرزند سوم یا بیشتر، یک قطعه زمین به مساحت حداکثر 200 مربع را به خانواده ها پیشنهاد دهد. متر متر بر اساس ضوابط سهمیه تفکیک بر اساس طرح های دهیاری یا طرح های جامع شهرسازی برای ساکنین شهرک ها یا شهرهای زیر 500000 نفر یا واحدهای مسکونی مصوب همراه و با اولیای شهر و شهرستان. فقط اقامت موقت و مشروط به هزینه آماده سازی زمین در زمان واگذاری فروش اقساطی با تنفس ۲ ساله و اقساط ۸ ساله بدون تخفیف.

انتهای پیام