اخبار عمومی

ایران و چالشهای اقلیم و محیطی آن

در سال 1401 جمعیت حدود 85 میلیون نفر تخمین زده می شود. از سال 1365 تا 1401 حدود 36 میلیون نفر به جمعیت ایران اضافه شد. به عبارت دیگر جمعیت زیر 36 سال ایران حدود 36 میلیون نفر است. بر اساس هرم جمعیتی محاسبه شده در سال ۲۰۱۹، امروزه بیشترین تراکم در هرم جمعیت مربوط به سنین بین ۲۶ تا ۳۶ سال است.

جمعیت بین 20 تا 36 سال (متولدین سال های 2001 تا 2015) حدود 17 میلیون نفر است. حدود 4.95 میلیون نفر (حدود 5 میلیون نفر، حدود 29 درصد) بیکار هستند. در فاصله سال های 1381 تا 1401 حدود 19 میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شده است. (نوزاد تا بیست سال).

از سال 1375 تا 1375 حدود 4 میلیون نفر و بین سال های 1385 تا 1395 حدود 10 میلیون نفر و بین سال های 1396 تا 1401 حدود 4 میلیون نفر به جمعیت تحصیل کرده (دارای مدرک دانشگاهی) اضافه شدند. بنابراین در 26 سال گذشته حدود 18 میلیون جوان از یکی از موسسات آموزش عالی ایران مدرک دانشگاهی گرفته اند.

توسعه استفاده از تلفن همراه و تلفن همراه در ایران در حدود سال 1375 اتفاق افتاد و استفاده جهانی از اینترنت و اینترنت همراه به تدریج در حدود سال 1380 اتفاق افتاد.

بیشترین استفاده کنندگان از وسایل ارتباطی جدید و مدرن را جوانان زیر 40 سال تشکیل می دهند (حدود 45 میلیون نفر از کل جمعیت 85 میلیونی کشور در سال 1401، 53 درصد جمعیت). از حدود سال 1400 به بعد اکثریت جمعیت ایران بعد از انقلاب متولد شده اند. جمعیت این کشور بین 20 تا 40 سال حدود 26 میلیون نفر و جمعیت بین 20 تا 30 سال حدود 12 میلیون نفر تخمین زده می شود.

آرزوها و باورهای این جمعیت جوان از طریق رسانه های مختلف – و بیشتر در آموزش غیررسمی – با جمعیت بالای 40 سال کشور شکل می گیرد و همچنان شکل می گیرد. توقعات این جمعیت و توقعات آنها و نحوه متقاعد کردن آنها ذاتاً متفاوت است.

در فاصله سال های 1377 تا 1401 حدود 25 میلیون ایرانی به داخل کشور مهاجرت کردند و حدود 70 درصد آنها از روستاها به شهرها کوچ کردند. ایران در این مدت بدترین خشکسالی 50 سال اخیر را تجربه کرد. خشک شدن بیشتر دریاچه های داخلی و افت شدید سطح آب های زیرزمینی ایران نیز مربوط به این دوره زمانی است. نارضایتی جمعیتی در شهرهایی که مبدا یا مقصد پروژه های انتقال آب هستند در همین بازه زمانی گزارش شده است. به عبارت دیگر، در شهرها و شهرک های جدید با جمعیت جدیدی مواجه هستیم که از این تعداد حدود 18 میلیون نفر در 26 سال گذشته در شهرها یا حاشیه آنها ساکن شده اند. تخمین زده می شود که حدود 12 میلیون آواره در ایران وجود داشته باشد که از این تعداد نزدیک به 10 میلیون نفر مستقیماً با مشکلات مربوط به بحران آب مواجه هستند.

اگر چالش‌های جامعه ایران با همه تنوع‌شان شناخته و پذیرفته نشود، چالش‌های آینده پیچیده‌تر و دشوارتر از چالش‌های امروز خواهد بود.

6565