اقتصادی

تعهد ارزی صادرکنندگان شیرخشک صنعتی موقتا برداشته شد

بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی فعلی، با توجه به کاهش قیمت جهانی شیرخشک، وظیفه مبادله صادرکنندگان شیرخشک صنعتی به منظور بقا و حفظ و توسعه صنایع مربوطه به طور موقت حذف شد. . بازارهای صادراتی

به گزارش خبر فوری، محسن شیراوند، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از رفع تکلیف ارزی صادرکنندگان شیرخشک صنعتی و همچنین کاهش تکلیف ارزی پرتقال و نارنگی خبر داد. و سیب را به 50 درصد رساند و گفت: این مهم است که با حمایت ها توسعه تولید و صادرات محصولات کشاورزی انجام شده است.

به گفته وی، حقوق مبادله صادرکنندگان شیرخشک صنعتی به صفر درصد و عوارض مبادله صادرکنندگان پرتقال، نارنگی و سیب به 50 درصد کاهش یافته است.

بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، شیراوند درباره تسویه وظیفه مبادله صادرکنندگان شیرخشک گفت: شاهد کاهش قیمت جهانی شیرخشک بودیم که بر تولید و صادرات آن تأثیر گذاشت. محصولی برای رویارویی با چالش ها لذا به منظور حفظ موجودیت این صنایع و حفظ و توسعه بازارهای صادراتی به وجود آمده پس از افشای یارانه ها، تکلیف ارزی صادرکنندگان شیرخشک صنعتی به طور موقت حذف شده است.

کاهش تعرفه مبادله صادرکنندگان سیب، پرتقال و نارنگی

وی در بخشی دیگر از سخنان خود به کاهش تعرفه ارز برای صادرکنندگان پرتقال، نارنگی و سیب اشاره کرد و اظهار داشت: این کار برای رقابت و حضور در بازار چین و منطقه انجام می شود. بازار

این مقام مسئول ادامه داد: همزمان در حال ورود به فصل برداشت این محصولات هستیم و هر ساله شاهد مازاد این محصولات در کشور هستیم که باعث ورود دولت و خرید این محصولات می شود.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی بیان کرده است: با توجه به کاهش دخالت های دولت در خرید، کاهش تعهد ارزی این محصولات را به عنوان مشوق صادراتی در نظر گرفته ایم.

شیراوند با بیان اینکه حذف یا کاهش تعهدات ارزی موقتی است، تصریح کرد: با رصد بازار میزان تولید و مصرف را پیش بینی و در صورت نیاز تغییر می دهیم.

وی گفت: این موضوع قابل تغییر است و نگهداری میوه شب عید و قیمت مناسب آن مشکلی ندارد.

انتهای پیام