اقتصادی

هنوز کسی از نهضت ملی مسکن حذف نشده است

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: با برنامه هایی مانند افزایش مقیاس تولید مسکن درصدد کاهش هزینه های طرح نهضت ملی مسکن هستیم و تاکنون هیچ یک از متقاضیان این طرح را رد نکرده ایم.

علیرضا جعفری در گفت وگو با خبر فوری، اظهار کرد: هنوز وارد طرح نهضت ملی مسکن برای حذف افراد و جایگزینی دیگران نشده ایم. امیدواریم هرگز وارد این مرحله نشویم. زیرا امیدواریم بتوانیم هزینه ساخت را مدیریت کرده و تا حد امکان کاهش دهیم.

وی افزود: از شرایط اقتصادی متقاضیان در دهک های مختلف جامعه آگاهی کامل داریم. بنابراین نباید از آنها بیش از توانایی آنها انتظار داشت.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: به دنبال طرح های تکمیلی برای کاهش هزینه های ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن هستیم. بنابراین، کاهش هزینه در مدیریت منابع، مصالح ساختمانی و ظرفیت سازی با استفاده از اقداماتی در مقیاس تولید انبوه مسکن و کاهش فشار سپرده متقاضیان تا حد امکان.

جعفری، بسته 100 هزار واحدی گام اول با توجه به منابع و بودجه متقاضیان تکمیل شد، اظهار کرد: با توجه به ظرفیت محدود متقاضیان، بر اساس تحلیل وضعیت گام اول ما بود. در برخی استان ها مانعی بر سر راه تولید مسکن تلقی می شد. لذا امیدواریم بتوانیم در طرح های تکمیلی پاسخگوی نیازهای مسکن شهروندان باشیم.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید تصریح کرد: تا پایان امسال باید پیشنهاد مسکن قابل توجهی در کشور داشته باشیم. در دیداری که با وزیر راه و شهرسازی داشتیم، علاوه بر پروژه مسکن آنلاین و اقدام ملی، قول تحویل ۱۰۰۰ واحد از پروژه های نهضت ملی مسکن را دادیم تا توان و اراده انقلابی خود را به نمایش بگذاریم. آنها امسال تا پایان امسال راه اندازی شدند

انتهای پیام