اقتصادی

فروش مرغ با قیمت بیش از ۶۳ هزار تومان تخلف است

خبر فوری/خوزستان معاون توسعه تجارت و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: قیمت مرغ برای کشتار روزانه بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، کیلویی 63 هزار تومان است و فرآیند بازرسی بازار بر اساس آن انجام می شود. با این قیمت، و اگر آن را داشته باشیم. در زنجیره توزیع در بحث گرانفروشی تخلفی را مشاهده کنید، پس حتما طبق قانون با آن برخورد می کنیم.

علی رحم کریمی در گفت وگو با خبر فوری، درباره آخرین وضعیت بازار مرغ در خوزستان پس از پذیرش افزایش قیمت روز مرغ ذبح شده، اظهار کرد: خوشبختانه بازار مرغ از نظر فراوانی و عرضه به تعادل رسیده است.

وی افزود: در حال حاضر نیاز مرغ کشتار روزانه استان از طریق واردات از سایر استان های کشور و همچنین از طریق تولید داخل استان تامین می شود و خوشبختانه از نظر تامین مشکلی وجود ندارد.

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: میزان سرانه مصرف در استان تقریباً برابر با مرغ تلف شده روزانه است و از این نظر مشکلی وجود ندارد. همچنین با توزیع مرغ منجمد سعی در جلب رضایت بازار این محصول داشتند.

کریمی تصریح کرد: مرغ منجمد هر روز با توجه به نیاز بازار در بازار توزیع می شود و روند توزیع مرغ منجمد در بازار استان بدون وقفه ادامه دارد. مرغ منجمد به قیمت هر کیلو 48000 تومان با همین قیمت برای تامین نیاز بازار و تعدیل قیمت ها توزیع می شود.

وی ادامه داد: قیمت مرغ کشتار روزانه بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار به ازای هر کیلوگرم 63 هزار تومان است و فرآیند بازرسی بازار بر اساس این قیمت انجام می شود و در صورت مشاهده تخلف در زنجیره توزیع. بحث گرانی قطعا طبق قانون با آن مواجه خواهیم شد.»

کریمیک گفت: هرگونه افزایش قیمتی غیر از قیمت مرغ مرده و مرغ منجمد روز مشمول مجازات خواهد بود.

انتهای پیام