اقتصادی

نظارت بر طرح‌های اشتغال کشور در سه مرحله

با ایجاد مرکز تماس پایش طرح اشتغال در کشور، ضمن رصد طرح های اشتغال در سه فاز از طریق پیامک، تلفنی و میدانی، از انحراف منابع تخصیصی در این حوزه جلوگیری می شود.

به گزارش خبر فوری، مرکز تماس طرح حفظ اشتغال کشور با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل خردادماه امسال افتتاح شد. هدف از راه اندازی این مرکز تماس، نظارت بر اجرای طرح های اشتغال زایی در قالب «برنامه ملی اکوسیستم اشتغال» و نظارت بر اجرای راستی آزمایی کمی و کیفی اشتغال و ثبت شده در «سامانه ملی پایش» است. اهداف اشتغال در سیاست ها و برنامه های اشتغال کشور.

در گذشته با پرداخت وام ها و تسهیلات اشتغال زایی نظارتی بر روند پروژه وجود نداشت و منابع بیشتر منحرف می شد، اما با راه اندازی مرکز تماس پایش اشتغال برخی از مراحل نظارتی برای اطمینان انجام می شود. اشتغال واقعی

محمود کریمی بیرانوند – معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در این باره می گوید: مرکز ملی پایش اشتغال کشور سیاست ها و برنامه های اشتغال را زیر نظر دبیرخانه شورای عالی اشتغال هدایت می کند و وظیفه آن ایجاد است. هماهنگی بین سطوح مختلف نظارت (پیامک، تلفن، میدانی) نیز نظارت عملیاتی بر اجرای برنامه ملی اکوسیستم اشتغال است.

وی می افزاید: با توجه به اراضی، پایش میدانی با کمک مراکز مشاوره و کارآفرینی و همکاران استانی که وظیفه رصد اشتغال زایی کل جامعه آماری را بر عهده دارند آغاز می شود.

آن طور که معاون وزیر اشتغال می گوید: نظارت در سه مرحله «تأیید متنی»، «تایید تلفنی» و «نظارت میدانی» انجام می شود و مهم ترین قسمت نظارت بر استخدامی، مرحله نظارت میدانی است که در پنج مرحله انجام می شود. . سطوح

می‌گوید: این مرکز موظف است کلیه طرح‌ها را دو بار در بازه زمانی مشخص به صورت تلفنی بررسی کند و اپراتور رایتل به‌عنوان بخش ICT وزارت کار برای حمایت از سازمان کاریابی کشور فعالیت می‌کند.

بی شک برای اتخاذ سیاست های اشتغال به آمار واقعی شاغلان و جویندگان کار و وضعیت بازار کار نیاز است، بنابراین با ایجاد مرکز تماس برای نظارت بر اشتغال در کشور می توان به صورت دقیق و واقعی به آنها دست یافت. در حالی که آمار اشتغال ثبت شده در کشور طرح های اشتغال را دنبال می کند.

مرکز تماس طرح مراقبت اشتغال کشور، برای نظارت بر اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی در قالب «برنامه ملی اکوسیستم اشتغال» و راستی‌آزمایی اشتغال ثبت‌شده در «سامانه ملی پایش اشتغال» و راستی‌آزمایی منابع و توزیع. جلوگیری از انحراف سرمایه گذاری ها با توجه به دستورالعمل اجرایی سامانه جامع نظارت، اشتغال کشور راه اندازی شد.

به گزارش خبر فوری، در حال حاضر مرکز تماس طرح رهگیری اشتغال کشور با همکاری شرکت رایتل به شماره 09200006373 وظیفه پیگیری طرح های ثبت شده در سامانه ملی رهگیری اشتغال کشور را بر عهده دارد.

انتهای پیام