اقتصادی

متقاضیان نهضت ملی مسکن آورده خود را به موقع واریز کنند

خبر فوری/خوزستان معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور ضمن ابراز نگرانی از تکمیل اعتبارات توسط متقاضیان نهضت ملی مسکن گفت: اگر اجرای طرح های نهضت ملی مسکن زمان بر باشد قطعا تورم بر آنها تاثیر خواهد گذاشت. ساخت و ساز و ما مجبور خواهیم شد واحدها را به قیمت بالاتری بفروشیم و به مردم تحویل دهیم.

حمیدرضا سهرابی در گفت وگو با خبر فوری، با اشاره به سفر دو روزه به شهرهای خوزستان، اظهار کرد: در این سفر دو روزه به شهرهای آبادان، خرمشهر، اهواز، دزفول و اندیمشک از پروژه های بنیاد مسکن بازدید کرد. . در این شهرها تبدیل شد

وی با اشاره به بافت نابسامان شهر آبادان و بیرون افزود: در این سفر اعتباری برای ساماندهی بافت حاشیه ای و نابسامان آبادان اختصاص یافت و مشاور این طرح نیز انتخاب شد.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در کشور با بیان اینکه برای ساماندهی بافت های فرسوده خوزستان تلاش خواهیم کرد گفت: طرح مطالعاتی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای بهسازی بافت های فرسوده آبادان آغاز شده است. .

سهرابی با اشاره به بازدید از پروژه های نهضت ملی مسکن در برخی شهرهای خوزستان از جمله اهواز، دزفول و اندیمش تصریح کرد: در این پروژه های در حال اجرا پیشرفت خوبی داشته ایم و طرح نهضت ملی مسکن این است. برای ساختن خانه ها طبق برنامه پیش برود

وی با اشاره به رایگان بودن قیمت زمین در طرح نهضت ملی مسکن خاطرنشان کرد: بخشی از سهم باید از سوی متقاضیان باشد و بخشی دیگر تجهیزات است. در این زمینه تنها نگرانی این است که متقاضیان پول مورد نیاز برای ساخت این واحدها را به موقع دریافت کنند تا تاخیری در اجرای پروژه ها ایجاد نشود.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور گفت: اگر اجرای طرح های نهضت ملی مسکن زمان بر باشد قطعا تورم بر ساخت آنها تاثیر می گذارد و مجبور می شویم واحدها را با قیمت بالاتری به مردم تحویل دهیم. .

سهرابی در پایان افزود: بر اساس برنامه ریزی انجام شده فاز پروژه های نهضت ملی مسکن با توجه به سپرده های متقاضیان، زمان و میزان سپرده آنها اولویت بندی شده و بر این اساس واحدها تحویل می شود. به متقاضیان کسانی که به موقع پرداخت کرده اند ابتدا حق انتخاب محل اقامت در واحدها را خواهند داشت.

انتهای پیام