اقتصادی

اولین قرارداد حمل و نقل ریلی ایران و افغانستان امضا شد

نخستین قرارداد حمل و نقل ریلی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان با حمایت نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان امضا شد.

به گزارش خبر فوری، مصطفی رضایی مدیر کل کنسرسیوم توسعه راه آهن افغانستان در این زمینه گفت: پروژه راه آهن خواف – هرات پروژه ای با مسئولیت جمهوری اسلامی ایران است که قرار است تا عمق در افغانستان اجرا شود. 65 کیلومتر. صرف نظر از جمهوری یا امارت اسلامی بودن افغانستان، تعهد جمهوری اسلامی به کشور افغانستان تکمیل این مرحله است.

وی همچنین بیان کرد: پس از ناآرامی های افغانستان، راه آهن آسیب زیادی دید و در شش ماه گذشته کنسرسیوم توسعه راه آهن افغانستان به فرماندهی آقای کاظمی قمی مذاکراتی را انجام داد و موافقت شد. این کنسرسیوم به تعهدات راه آهن ایران در افغانستان عمل خواهد کرد.

رضایی ادامه داد: در واقع امروز سه روش توافق منعقد شده است که یکی از آنها مربوط به قرارداد تکمیل قطعه 3 با راه آهن افغانستان و دیگری بستن اولین قرارداد حمل و نقل ریلی بین ایران و افغانستان بود. سوم پیشنهاد سرمایه گذاری ایران و آمادگی کنسرسیوم راه آهن افغانستان اعلام حضور بود که در آن جلسه برای زیرساخت های ریلی مطرح شد.

مدیرعامل کنسرسیوم توسعه راه آهن افغانستان افزود: در واقع بخش خصوصی جمهوری اسلامی ایران متقاضی سرمایه گذاری در راه آهن افغانستان است و پیشنهادی که ارائه کرده ایم از روزنک به هرات است که امیدواریم در داخل کشور اجرایی شود. در شش ماه آینده

وی تصریح کرد: سرمایه گذاری با طرف ایرانی در فاز اول 150 میلیارد تومان، برای قطعه چهارم 42 میلیون دلار و برای خط آهن هرات – مزارشریف در فاز سوم 2 میلیارد دلار است. به کنسرسیوم بستگی دارد.

انتهای پیام