اخبار جامعه

تجهیز مراکز درمانی تهران به مخازن آب اضطراری

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از تجهیز مراکز درمانی به مخازن آب اضطراری خبر داد.

به گزارش خبر فوری، علی نصیری در هشتمین کنگره تخصصی و بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات، ساختمان بیمارستان را مشابه یک شهر کوچک ترسیم کرد و گفت: بیمارستان‌ها مراکزی هستند که باید در شبانه روز و در زمان بحران بدون توقف خدمات خود را به شهروندان ارائه کنند، از این رو ایمنی آنها دارای اهمیت بالایی است.

وی مخاطرات سازه ای و حریق را به عنوان مهمترین مخاطرات برای بیمارستان ها در شهر تهران دانست و گفت: شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی در جریان ارزیابی ساختمان های بلندمرتبه و مهم شهر تهران، در حال انجام ارزیابی بیمارستان ها است که نتایج آن به مسئولین ارائه می شود تا اقدامات لازم در خصوص افزایش ایمنی و کاهش مخاطرات را انجام دهند.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران موضوع پراکنش بیمارستان ها در شهر تهران را یکی دیگر از مشکلات کنونی دانست و اظهار کرد: ما در شهرداری تهران حداکثر همکاری و آمادگی را داریم تا متولیان بتوانند به اصلاح وضع موجود بپردازند.

نصیری در ادامه به موضوع نقش بیمارستان ها در مدیریت بحران اشاره کرد و گفت: یکی از ضروریات بیمارستانی توجه به دستورالعمل تریاژ بیمارستانی است تا در زمان بحران بیمارستان ها بتوانند کارکرد مناسبی نشان دهند.

وی همچنین از برنامه ریزی برای اتصال بیمارستان ها به خطوط مترو خبر داد و افزود: اقدام دیگری که هم اکنون در حال انجام آن هستیم تجهیز مراکز درمانی به مخازن آب اضطراری است.

براساس گزارش روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، نصیری موضوع محل فرود بالگردها را در کمک به کنترل بحران هایی همچون زلزله دارای اهمیت دانست و تاکید کرد : رعایت استانداردها در ایجاد این نقاط ضروری است.

انتهای پیام

تیم خبری اجتماعی

پژوهشگر جامعه‌شناسی با تمرکز بر تحولات جمعیتی و تأثیر آنها بر ساختار اجتماعی.