اخبار جامعه

بخش خصوصی هزینه‌های حمل و نقل و دفن زباله را کاهش می‌دهد

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهر تهران اظهار داشت: گنجاندن بخش خصوصی در زمینه تبدیل ضایعات باعث ترغیب هزینه های حمل و نقل ، دفع زباله و دفن آنها می شود ، اما تعامل شهر با بخش خصوصی در این زمینه مشکل جدیدی نیست. آنجاست

به گزارش خبر فوری در اواسط ماه مه امسال ، سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور قانون جدیدی را برای کمک به سرمایه گذاران دولتی بخش خصوصی در ساخت تأسیسات ساختمانی برای تبدیل زباله های معمولی به انرژی ، کار جدیدی که توسط شهرداری ها تأمین می شود ، اعلام کرد. اما صدرالدین علیپور ، مدیرکل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران معتقد است قانون کار جدیدی برای شهرداری ها نیست و همکاری بین سازمان مدیریت پسماند و بخش خصوصی تقریباً پنج سال است که ادامه دارد. نمونه ای از این کارخانه زباله سوزاندن است كه توسط بخش خصوصی برای تولید انرژی به بهره برداری رسیده است.

وی اضافه کرد: “به نظر می رسد نقش شورا در مصوبه جدید سوزاندن و تبدیل انرژی از نظر تأمین فضا و ضایعات به بخش خصوصی بیشتر است. بنابراین ، ما از متقاضیان در این زمینه حمایت خواهیم کرد و تسهیلاتی را فراهم می کنیم.” در حال حاضر وضعیت به همین صورت است و در فرایند سوزاندن زباله اگر بخش خصوصی 80 درصد سهم داشته باشد ، مابقی توسط شهرداری ها و سازمان های مدیریت پسماند تأمین می شود و در نهایت در بهره برداری از هر دو طرف ، شهرداری و بخش خصوصی دخیل هستند.

با توجه به پایگاه اطلاع رسانی علیپور ، وی در نهایت گفت: بنابراین این قطعنامه مشکل جدیدی نیست. موضوع زباله از سال 2015 مطرح شده است و اکنون این قانون توجه بیشتری به این موضوع دارد. سازمان مدیریت پسماند در این حالت از ورود بخش خصوصی استقبال می کند و این امر باعث کاهش هزینه های حمل و نقل ، دفن و دفع سازمان مدیریت پسماند خواهد شد. از طرف دیگر بندهایی در این فرمان وجود دارد که سرمایه گذاران را ترغیب می کند تا در مسئله پسماند شرکت کنند.

انتهای پیام