اخبار عمومی

سینما و ادبیات

بر اساس پایگاه خبری ،

جابر قاسمعلی – فیلمنامه نویس برنامه شهر فرنگ درباره موضوع فیلم و ادبیات گفت: تعداد فیلم های ساخته شده بر اساس داستان عالی بسیار کاهش یافته است.
وی با اشاره به اینکه تهیه کننده حلقه اتصال ادبیات و سینما است ، گفت: اگر ادبیات و سینما در ایران به خوبی ترکیب نشوند و این انسجام اتفاق نیفتد به این دلیل است که سینمای ایران صنعتی نیست.

رشته فیلم و ادبیات از هم جدا شده است
وی افزود: قبل از اینکه بتوانید یک هنرمند و یک تکنسین باشید باید مرز بین هنر و تکنیک را جدا کنید.
جابر قاسمعلی که فیلمنامه نویس نیست ، گفت که داستان خصوصی است و فیلمنامه جلوی آن است و شخصی نیست.

این فیلمنامه نویس افزود: داستان های کاپیتان خورشید و مجید با تاریخ صنعتی فاصله زیادی دارد و به همین دلیل دارای تلاقی فرهنگی است.
جابر قاسمعلی گفت: بسیاری از فیلمسازان به دلایل اقتصادی وارد حوزه فرهنگی نمی شوند.
وی افزود: تولیدکننده روغن در راستای دانش خاص کارگردانی و نویسندگی حرکت نمی کند.
جابر قاسمعلی گفت: محمود دولت آبادی و سیمین دانشور نویسندگانی هستند که داستان می گویند و به راحتی می توانند به یک فیلم تبدیل شوند.

فیلم ها بیشتر از تجملات تجاری هستند / سینما منبع مشترکی دارد
شاهین شجری کهن – منتقد فیلم برنامه شهر فرنگ در خبر فوری ، گفت که ساختار مستقیم بین نویسنده و ساختار فیلم حاکم نیست.
وی افزود: ساختارهای تولیدی به سمتی هدایت شده اند که ادبیات جدی زیادی وجود نداشته باشد.
شاهین شجری کهن گفت: رمان های شاخص هزینه زیادی ندارند ، اما فیلم ها سرگرم کننده و تجاری تر از لوکس شده اند.
این منتقد سینما افزود: کاپیتان خورشید از ساختار داستانی بسیار خوبی برخوردار است و فعلاً شاهد کارهایی از این دست نیستیم.
شجری کهن گفت: “مانع بزرگتری نسبت به تهیه کننده وجود دارد.”