اخبار جامعه

تغییر اقلیم از مهمترین علل شوری خاک است

خبر فوری/ کردستان مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان گفت: تغییر اقلیم، خشکسالی و مدیریت ضعیف منابع از عوامل اصلی شوری خاک است.

فریبا رضایی امروز (یکشنبه، 14 آذرماه) در روز جهانی خاک اظهار داشت: شوری خاک یکی از معضلات عمده تولید محصولات زراعی در سطح جهان است که تغییرات آب و هوایی، خشکسالی و مدیریت ضعیف منابع عامل اصلی شوری خاک نیستند. و این معضل پیامدهای زیانبار اجتماعی-اقتصادی مانند کاهش تولید، کاهش بازگشت سرمایه کشاورزان و مهاجرت شهری، اثرات زیست محیطی مانند تخریب اکوسیستم، کاهش رشد و پوشش گیاهی، به خطر افتادن تخریب خاک، گرد و غبار و امنیت غذایی دارد.

وی تأثیر شوری خاک بر رشد گیاهان را مخرب عنوان کرد و افزود: 20 درصد از زمین های زیر کشت و 33 درصد از اراضی آبی جهان توسط نمک از بین رفته یا در حال نابودی است و می توان از این فرآیند استفاده کرد. تغییرات آب و هوایی. آب های زیرزمینی بیش از حد و افزایش استفاده از آب آبیاری با کیفیت پایین. بنابراین حذف و مقابله با شوری خاک یکی از الزامات کشاورزی زودبازده است.

وی شوری بیش از حد در خاک را موجب کاهش بهره وری بسیاری از محصولات کشاورزی از جمله بیشتر سبزی ها دانست و ادامه داد: در اکثر محصولات گیاهی آستانه نمک پایین است و زمانی که از آب نمک برای آبیاری استفاده می شود، تحمل به نمک نباتی کاهش می یابد. بنابراین علاوه بر شوری خاک، شوری آب و حذف آن از دیگر دغدغه های قابل تامل است.

رضایی تاکید کرد: بهترین راه مقابله با شوری؛ حذف شوری را می توان به عنوان 3 روش کلی دفع نمک، تبدیل نمک و کنترل توصیف کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کردستان در خاتمه بیان کرد: به منظور افزایش بهره وری خاک می توان با بهبود کانال های آبیاری و مکانیزه کردن مدل زراعی خاص، کاهش زیست توده یا ضایعات محصولات کشاورزی، شرایط تامین آب را بهینه کرد. کودها وی شوری کم و تلاش برای تمایز بین علت و معلول در کشاورزی را از اقدامات موثر برشمرد.

با توجه به اهمیت خاک به عنوان یکی از مهمترین اجزای طبیعت، اتحادیه جهانی خاک شناسی در سال 2003 به منظور تجلیل از اهمیت خاک و جلوگیری از تخریب و تخریب آن، 5 دسامبر را به عنوان روز جهانی خاک نامگذاری کرد.

این روز جهانی جشنی است که اهمیت زمین و نیاز به استفاده پایدار را برای بسیاری از جوامع در سراسر جهان برجسته می کند.

انتهای پیام/