اقتصادی

طغیانی: توسعه کشاورزی و صنعت باید در حاشیه دریاها رقم بخورد

یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم از نظر منطق اقتصادی و هم سیاست های جمعیتی برای توسعه صنعت و کشاورزی، تثبیت بعدی جمعیت جدید باید در گرو انتقال آب و دریا باشد. فلات مرکزی خیلی منطقی نیست.

مهدی طغیانی در گفت وگو با خبر فوری، با اشاره به طرح های پیشنهادی انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان، اظهار کرد: یک نکته مهم در مورد پروژه های انتقال آب از دریا وجود دارد و آن این است که به ثمر می رسد و به ویژه بخش خصوصی و اکنون این سوال مطرح می شود که انتقال آب چقدر برای ما سودآور است.

وی افزود: آیا در حوزه کشاورزی شیرین کردن آب دریا و انتقال آن در مسافت طولانی برای ما سود دارد تا بتوانیم کشاورزی کنیم؟ در این زمینه سخت است. اما برای صنعت، ممکن است سودآور باشد، اما برای آنها باید صنعت سودآور باشد. اما یک نکته دیگر با انتقال آب و رونق صنعت ما این است که در حوزه ای نیروی کار را جذب کرده که با افزایش مصرف آب شرب نیز همراه است. به عبارت دیگر با توسعه صنعت آب شرب افزایش خواهد یافت. آیا منابعی که در نقاط میانی و در شرایطی که با بحران آب مواجه هستیم برای تامین آب شرب این مردم کافی خواهد بود یا خیر؟

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از سوی دیگر سیاست های جمعیتی ما بر استقرار جمعیت جدید در دریا و مرزها و خارج از مرزهای مرکزی کشور تاکید دارد. بنابراین توسعه صنایع آبی باید در سواحل انجام شود. انتقال آب طی مایل ها به مرکز کشور، البته از نظر اقتصادی. با سیاست های جمعیتی ما سازگار نیست.

وی افزود: در مجموع می توان انتقال آب را برای تامین آب صنایع موجود اجرا کرد، اما باید روی توسعه صنایع و کشاورزی در مناطق نزدیک به آب و دریا چه از نظر منطق اقتصادی و چه از نظر توسعه تمرکز کنیم. منطق اقتصادی جمعیت شناسی این امر منطقی تر است.

انتهای پیام/