اقتصادی

افت تولید اکثریت محصولات معدنی

آمار تولید محصولات معدنی منتخب در سال 1400 نشان می دهد که بیش از نیمی از محصولات معدنی منتخب نسبت به سال 1399 دچار کاهش تولید شده اند و برای برخی محصولات که افزایش تولید داشته اند، این نرخ رشد 25 درصد است.

به گزارش خبر فوری، بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، در 12 ماهه سال گذشته 571 هزار و 100 تن شمش آلومینیوم تولید شده که در مقایسه با تولید کل 456 هزار و 400 تن در 12 ماهه، 25.1 درصد افزایش داشته است. . 1399. و بیشترین افزایش را در تولید محصولات معدنی منتخب داشته است.

پس از شمش آلومینیوم بیشترین افزایش تولید مربوط به شیشه بوده که از 1158800 تن به 1400 تن به 1359400 تن رسیده و تولید این محصول معدنی 17.3 درصد افزایش یافته است.

طی سال گذشته تولید بشقاب چینی با رشد تقریباً 10 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 1399 (9.1 درصد) به 61000 تن رسیده است. در مجموع در 12 ماهه سال 1399 تولید این محصول 56 هزار و 600 تن بوده است.

بر اساس این گزارش، کمترین رشد تولید محصولات معدنی منتخب مربوط به کاتدهای مس و آلومینا بوده که به ترتیب 2.8 درصد و 0.7 درصد (هفت دهم) افزایش داشته است. از ابتدا تا پایان سال 1400، 299 هزار تن مس کاتد و 230 هزار و 700 تن آلومینا تولید شد. میزان تولید این دو محصول معدنی در دوره 1399 به ترتیب 290800 تن مس کاتد و 229100 تن آلومینا بوده است.

در مقابل، تولید فولاد خام کمترین کاهش تولید (2.1 درصد) و تولید لوازم بهداشتی (16.4 درصد) بیشترین کاهش تولید را نسبت به سال 1399 داشته است.

از فروردین تا پایان فروردین سال گذشته 28 میلیون و 40 هزار و 100 تن فولاد خام و 727 هزار و 800 تن ظروف شیشه ای، 28 میلیون و 664 هزار و 700 تن فولاد خام و 744 هزار و 700 تن ظروف شیشه ای تولید شده است.در سال 93، تولید به ترتیب 2.1 درصد و 2.3 کاهش یافت.

محصولات فولادی نیز در 12 ماهه اول دهه 1400 تولید شد که از 25 میلیون به 205 هزار و 100 درصد تولید در هر 100 تن کاهش یافت. در مجموع در 12 ماهه سال 1399 حدود 26 میلیون و 524 هزار و 200 تن محصولات فولادی تولید شده است.

پس از محصولات فولادی، تولید سیمان نیز در سال 1400 با افت 9.1 درصدی نسبت به سال 1399 از 69 میلیون و 408 هزار و 800 تن به 63 میلیون و 76 هزار و 900 هزار و 900 تن رسید.

کنسانتره زغال سنگ و چینی بهداشتی نیز بیشترین کاهش تولید را داشته اند. در 12 ماهه سال گذشته به ترتیب یک میلیون و 474 هزار و 400 تن زغال سنگ غلیظ و 98 هزار و 600 تن زغال سنگ بهداشتی، یک میلیون و 691 هزار و 800 تن زغال سنگ غلیظ و 118 هزار تن لوازم بهداشتی تولید شده است. تولید به ترتیب 16.4 درصد و 16.4 درصد کاهش یافت.

انتهای پیام/