اقتصادی

رشد تولید تایر سواری، مجموع تولید تایرها را صعودی کرد

آمارهای ارائه شده توسط تولیدکنندگان بزرگ تایر حاکی از تولید تقریباً 118 هزار تنی تایر معادل بیش از 18.5 میلیون حلقه در پنج ماهه امسال است که از نظر وزنی یک درصد و دو درصد افزایش داشته است. تعداد این محصول مدت مشابه سال گذشته را نشان می دهد. تولید انواع لاستیک خودرو در کشور به 106 هزار و 687 تن معادل بیش از 10 میلیون حلقه رسیده است.

به گزارش خبر فوری، آمار تولید تایر تولیدکنندگان اصلی تایر، کل است در سال قبل روند نزولی داشت، این مسیر تولید امسال تغییر کرده و به چرخه صعودی بازگشته است.

بر اساس گزارش عملکرد تولیدکنندگان اصلی تایر کشور در پنج ماهه سال جاری، در مجموع 117 هزار و 911 تن لاستیک (کل تایرهای تولیدی کشور) با معادل 18 میلیون و 630 هزار و 136 حلقه تولید شده است. در پنج ماهه اول سال گذشته میزان تولید تایر 116 هزار و 862 تن (معادل 18 میلیون و 219 هزار و 400 حلقه) بوده است. بر این اساس مجموع تولید لاستیک در کشور از نظر وزنی یک درصد و از نظر تعداد حلقه دو درصد افزایش داشته است.

از این میزان لاستیک تولیدی 106 هزار و 687 تن لاستیک خودرو 10 میلیون و 111 هزار و 652 تن در پنج ماهه امسال تولید شده است که 106 هزار و 242 تن (در مقایسه با 9 میلیون و 811 هزار و 938 حلقه) 1400 پنج- مجموع ماه تولید شده در سال از نظر وزنی تغییر چندانی نداشته است اما از نظر تعداد سه درصد افزایش داشته است.

طبق آمار، بیشترین و تنها افزایش تولید که رشد کلی را متعادل کرده است، مربوط به افزایش تولید تایرهای سواری است.

از ابتدای امسال تا پایان مردادماه 66 هزار و 300 تن لاستیک خودرو معادل هشت میلیون و 927 هزار و 541 حلقه تولید شد که از نظر وزنی هشت درصد و از نظر تعداد پنج ماهه هشت درصد است. آمار تولید سال گذشته در پنج ماهه سال 1400 تقریباً 61 هزار و 292 تن معادل هشت میلیون و 509 هزار و 685 حلقه لاستیک در کشور تولید شد.

از سوی دیگر تولید تایر وانت نیز در این مقایسه آماری هشت درصد کاهش یافته است. تولید این لاستیک ها در پنج ماهه نخست سال گذشته به 10 هزار و 959 تن (709 هزار و 179 حلقه) و در پنج ماهه امسال به 10 هزار و 88 تن (638 هزار و 467 حلقه) رسید.

در پنج ماهه امسال 20 هزار و 932 تن لاستیک در کشور تولید شده است که نسبت به کل تولید لاستیک های کامیون و اتوبوس، 314 هزار 61، هشت درصد وزن و 10 درصد از نظر تعداد لاستیک تولید شده است. از سال در پنج ماهه پایانی سال گذشته 22 هزار و 753 تن از رینگ 350 هزار 810 تولید این نوع تایر به ثبت رسیده است.

لاستیک های کشاورزی پس از لاستیک های راهسازی و صنعتی بیشترین کاهش تولید تایر را در این مقایسه داشته اند.

از ابتدای سال 1401 تا پایان مردادماه به ترتیب 7645 تن (معادل 216000723 رینگ) لاستیک کشاورزی و 1722 تن (معادل 14000860 حلقه) لاستیک راهسازی و صنعتی در کشور تولید شده است. لاستیک کشاورزی به ترتیب 14 درصد و لاستیک راهسازی و صنعت نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش تولید داشته است.

بر اساس آمار، تولید لاستیک دوچرخه و موتورسیکلت در این مدت نسبت به آمار تولید مدت مشابه در سال 1400 تغییر چندانی نداشته است. اگرچه در پنج ماه گذشته در مجموع 6838 تن (سه میلیون و 173 هزار و 531 حلقه) لاستیک دوچرخه و موتورسیکلت در کشور تولید شده است، اما این رقم در پنج ماه گذشته به 7617 تن (سه میلیون و 270 هزار و 506 حلقه) رسیده است. امسال.

سرانجام در پنج ماهه سال 1401 با پنج درصد کاهش وزن، 3607 تن لوله یعنی پنج میلیون و 247978 حلقه تولید شد. در مجموع در پنج ماهه سال گذشته سه هزار و 782 تن لوله معادل 5 میلیون و 233 هزار و 931 حلقه لوله تولید شده است.

انتهای پیام