اقتصادی

اما و اگرهای رهاسازی دیرهنگام آب در کرخه برای کشت کلزا

خبر فوری/خوزستان معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به تاخیر در رهاسازی آب در حوضه کرخه گفت: در حوضه کرخه از 24 آبان ماه رشد کلزای پاییزی در این حوضه را محدود می کند و باعث می شود. باعث می شود کشاورزان تاریخ کاشت کلزا را به تاخیر بیندازند.

تورج نوروزی در گفت وگو با خبر فوری، اظهار کرد: با بررسی های متعدد در نهایت مقرر شد از پانزدهم پاییز آب برای کشت پاییزه در حوضه کرخه رهاسازی شود و کشت در این حوضه محدود نشود.

وی افزود: همچنین برنامه رهاسازی آب و مدل کشت سایر حوضه های آبی خوزستان مشخص شده است و در بحث کشت پاییزه برای سایر حوضه های آبی استان مشکلی وجود ندارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: یکی از مهم ترین مشکلات پیش روی کشت های پاییزه خوزستان مشکل تامین آب کشت پاییزه کلزا در حوضه کرخه است. این حوضه..

نوروزی بیان کرد: رها شدن آب در حوضه کرخه پس از ۲۴ آبان ماه باعث می شود کشاورزان این حوضه تاریخ کشت کلزا پاییزه را از دست بدهند که این موضوع باعث ایجاد مشکل در این منطقه و کاهش سطح زیرکشت کلزا در خوزستان می شود.

وی افزود: شرایط تامین آب و تاریخ رهاسازی آب سایر حوضه های آبی خوزستان خوب است و در بحث کشت گندم پاییزه و کلزا مشکلی وجود ندارد و تنها مشکل، بحث کشت کلزا پاییزه است. حوضه آب کرکه.

نوروزی گفت: در حوضه کرخه محصول گندم از نظر تامین آب و تاریخ رهاسازی مشکلی ندارد و کشاورزان می توانند بدون نگرانی این محصول استراتژیک را بر اساس الگوی کشت تعریف شده کشت کنند.

وی در پایان گفت: با توجه به مصوبه و تکمیل سازمان آب و برق خوزستان امیدواریم بتوانیم آب لازم برای کشت پاییزه را در خوزستان رهاسازی کنیم و مشکلی در تامین آب در این زمینه نداشته باشیم. تمامی تمهیدات برای رهاسازی آب اندیشیده شده و در صورت عدم مشکل منابع، این رهاسازی ها در تاریخ های مقرر انجام می شود.

انتهای پیام