اخبار جامعه

جزئیات جایزه خوش حسابی شهرداری به مؤدیان تهران

شهرداری تهران به مودیان مالیاتی که عوارض شهرسازی را به صورت نقدی پرداخت می کنند، تا سقف 40 درصد تخفیف ارائه می کند.

به گزارش خبر فوری، شهرداری تهران به تازگی لایحه شهرداری تهران برای پرداخت عوارض شهرسازی را اصلاح کرده است که بر اساس آن به مودیان خوش حسابی که بدهی عوارض خود را یکجا پرداخت کنند، تخفیف تعلق می گیرد.

بر این اساس مودیان و متقاضیان پروانه و گواهی ساختمانی نیز در صورت پرداخت نقدی عوارض از 40 تا 34 درصد تخفیف برخوردار خواهند شد.

بر اساس جدول پیشنهادی شورای شهر و تصویب شورای شهر تهران، چهار دوره از 30 آبان ماه تا 30 اسفند برای مودیان خوب در نظر گرفته شده است، بنابراین مودیان مالیاتی که تا سقف 10 میلیارد ریال به شهر بدهکار هستند، در صورتی که در بازه زمانی مقرر به شهر مراجعه کنند. . اگر بین 30 آبان تا 30 آذر بدهی را نقدا پرداخت کنند، 40 درصد تخفیف دارند، اگر بین 31 تا 30 آذر پرداخت کنند، 35 درصد تخفیف دارند، اگر بعد از 31 آذر بدهی را نقدا پرداخت کنند. . تا 30 بهمن 30 درصد تخفیف و در صورت پرداخت از 31 آذر در صورت پرداخت بهمن تا 30 اسفند 25 درصد تخفیف خواهند داشت.

همچنین بر این اساس مؤدیانی که بین 10 میلیارد تا 250 میلیارد ریال بدهی داشته باشند در صورت پرداخت از 30 آبان تا 30 آذر از 38 درصد تخفیف و در صورت پرداخت مالیات در بازه زمانی 30 آبان تا 30 آذر از 33 درصد تخفیف برخوردار خواهند شد. 33 درصد تخفیف در صورت پرداخت از 31 آذر بدهی اگر بین 30 بهمن تا 30 بهمن پرداخت کنند، 28.5 درصد تخفیف دارند و در صورت پرداخت از 31 بهمن تا 30 اسفند، 23 درصد تخفیف خواهند داشت.

بر اساس مصوبه شورای شهر تهران، مودیان دارای بدهی از ۲۵۰ میلیارد ریال تا ۵۰۰ میلیارد ریال در صورت پرداخت بدهی از ۲۹ آبان لغایت ۳۰ آذر از ۳۶ درصد، از ۳۱ آذر لغایت ۳۰ بهمن ماه، ۳۱.۵ درصد از آذرماه را پرداخت کنند. از 31 تا 30 آذر در بهمن 27 درصد و در صورت پرداخت از 21 تا 30 اسفند 22.5 درصد تخفیف خواهند داشت.

بر این اساس، مودیان دارای بدهی بیش از 500 هزار میلیون ریال در صورت پرداخت نقدی بدهی خود در بازه زمانی 30 آبان تا 30 آذر از 34 درصد تخفیف، 31 تا 30 آذر 29 درصد تخفیف و 30 آذر برخوردار خواهند شد. 31 و 30 آذر در بهمن 25.5 درصد تخفیف خواهند داشت و در صورت پرداخت از 21 بهمن تا 30 اسفند از 21 درصد تخفیف برخوردار خواهند شد.

به گزارش خبر فوری، بر اساس مصوبه شورا، بانکدارانی که از 29 اسفند ماه سال جاری به صورت نقدی پرداخت کنند، 20 درصد پاداش دریافت می کنند.

جزئیات جایزه حسن حسابداری شهرداری به مودیان تهرانی

انتهای پیام