اقتصادی

اختصاص تسهیلات حمایتی برای کارگاه‌داران خرما در خوزستان

خبر فوری/خوزستان معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: تسهیلات حمایتی به ارزش یک میلیارد ریال به صاحبان کارگاه خرمای استان اختصاص یافته است.

جواد سلطانی کاظمی در گفت وگو با خبر فوری، اظهار کرد: به صاحبان کارگاه خرما در خوزستان یک میلیارد ریال تسهیلات حمایتی اختصاص داده شده که با سود 8 درصد پرداخت می شود.

وی افزود: این اعتبارات حمایتی از بند الف تبصره 18 قانون بودجه 1401 و از سوی وزارت جهاد کشاورزی به کارگاه داران اختصاص یافته است.

معاون برنامه ریزی و مسائل اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با بیان اینکه مشکلی برای پرداخت این اعتبارات کمکی به کشاورزان خرما وجود ندارد، تصریح کرد: این تسهیلات به واحدهای فعال دارای پروانه بهره برداری که امسال خرما خریداری کرده اند، داده می شود.

سلطانی کاظمی با بیان اینکه به کسانی که جواز تاسیس دارند اما پروانه بهره برداری ندارند، هیچ اعتباری پرداخت نمی شود، گفت: تنها واحدهای دارای پروانه بهره برداری مجاز به خرید خرما هستند و این اعتبارات تنها شامل واحدهایی می شود که آن را خریداری کرده اند. خرما. بگیر

انتهای پیام