اخبار عمومی

دنیا به سمت نظام تعمیم یافته نوین جهانی !

اما باید دانست که خیلی از تکفیر ها در تاریخ نادرست و در این مورد هم حداقل اول باید دلایل را شنید و بعد قضاوت کرد.

بطور فهرست وار:

١- آرامش مناسبی قبل از کرونا در جهان حاکم بود، اما آن نظام نوین جهانی که مد نظر بود هنوز صورت نگرفته بود، چین هر روز قویتر، روسیه هر روز حقیرتر، اروپا وابسته تر و خاورمیانه مثل همیشه آبستن حوادث و امریکا درگیر افول جایگاه خود در حین و دوران پُست ترامپ بود. اما دنیا آرام بود.

٢- کرونا را شروع کردند ولیکن به جایی دست نیافتند، خود بیشترین ضررهای اقتصادی را متحمل شدند و فعلا بطور جدی از این وادی دست برداشته اند، البته در آزمایشگاهها فعال هستند برای روز مبادا.

٣- روسیه و اوکراین وارد جنگ شدند تا هم آزمایشگاههای خطرناک از اوکراین جمع شود و هم روسیه به ناتو و دیگران حریم خود را مشخص و دیکته نماید، که کرد، از این به بعد رو به آرامش نسبی و بیشتر کل کل خواهد بود تا جنگ جدی.

٤- اسرائیل و غزه وارد جنگ شدند، تا اوکراین و روسیه جبهه را به منطقه دیگری فعلا یعنی خاورمیانه سوق دهند تا تمرکز از روی روسیه برداشته شود، چون دنیا حقیقتا نگران شروع جنگ های هسته ای توسط روسیه بود.

٥- غزه بلاخره به دنیا مظلومیت خود را بی بدیل نشان داد و اسرائیل هم خود کمی بفکر رفت که باید بلاخره فکری جدی تر بکند با این اوضاع در منطقه و افکار عمومی دنیا دیگر ادامه کار برای آنها بصورت قبل عملا ممکن نخواهد بود.

٦- ایران قدرت لجستیکی، توان نظامی و قابلیت بهره گیری و مدیریت هسته های مخالف در دیگر کشورهای منطقه را اثبات کرد. فکر می کنم هم امریکا و هم بقیه نیز راضی به این توان قدرتمند ایران در منطقه بودند و شدند و این هم همان بود که در ته قلب خود می خواستند !

٧-نقش سه کشور قدرتمند منطقه مشخص و هر کس وظایفی بعهده گرفت؛ عربستان، تامین کننده منابع مالی تحت عنوان تحول و توسعه، ترکیه، قدرت تولید و فراهم سازی نیازهای منطقه، و ایران، قدرت نظامی منطقه شدند تا در فرصت مناسب با هم کنار بیایند.

٨- یمن، امریکا و انگلیس وارد جنگ نمایشی شدند برای به جا نشانیدن اسرائیل که منطقه دیگر عوض شده است و توی اسرائیل هم باید بدانی و کوتاه بیایی و قدرت نظامی ایران را درک کنی و برای سازش بزرگ آماده شویی.

٩- ایران و عراق، ایران و پاکستان با توافق بین طرفین برای پاک سازی مخالفان در طرفین یعنی اول من می زنم بعد تو بزن، چاره ای جز این نیست و باید کاری کنیم چون استفاده لازم را از این مخالفان در طرفین مرزها داشته ایم، اکنون بیشتر تهدید هستند تا کمک لذا پاکسازی باید صورت پذیرد. امروزه کسی بدون اجازه طرف مقابل هدیه هم به هم نمی دهند چه برسد به بمب و موشک !

١٠- حمایت نمایشی امریکا از تایوان و موضع قوی چین در برابر آن برای توجیه تایوان که ببینید ما سعی کردیم ولی چین قدرتمند اصلا وارد بحث نمی شود !
و مسائلی دیگر که نیاز به یادداشتهای متعدد دارد.

در انتها بنظر می رسد در دنیا توافقات بزرگی صورت پذیرفته است ولیکن باید دوران انتقال را با دادن کشته، زخمی، مصدوم و خسارات اقتصادی بزرگ به نظمی نوین البته نه آنکه قبلا ها مطرح بود، کمی متفاوتر و تغییر یافته تر با اشتراک بازیکنان بیشتر قبول کرد. توصیه این معلم سوانح و مدیریت بحران به همه هم وطنان، مردم و حتی برخی سیاستمداران عجول در جمعبندی ! اینکه اصلا نگران مناقشات بین ایران با پاکستان یا عراق نباشید.

های و هوی رسانه های داخلی و خارجی را زیاد جدی نگیرید، و شاید البته، در آینده نزدیک اوضاع بهتر هم بشود، خدا داناست.

* استاد نمونه کشور در مدیریت بحران