اخبار عمومی

هوای اصفهان سالم است/ شاخص زرین‌شهر بر مدار نارنجی آلودگی – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار آنلاین، شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۶ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هشت صبح امروز جمعه ششم بهمن با میانگین ۸۷ وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه پایش خیابان ۲۵ آبان با ۷۷، پارک زمزم و خیابان پروین اعتصامی با ۸۸، دانشگاه صنعتی با ۷۳، رهنان با ۷۱، خیابان زینبیه با ۹۵، سپاهان شهر با ۵۳، خیابان فرشادی با ۷۴، خیابان فیض با ۸۴، بولوار کاوه با ۷۸، خیابان میرزا طاهر با ۵۷ و ایستگاه ولدان با ۷۴ AQI در وضعیت قابل قبول است.

شاخص هوا همچنین در ایستگاه خیابان احمدآباد با ۱۲۴، میدان انقلاب با ۱۲۶، بزرگراه خرازی با ۱۲۱ و کردآباد با ۱۱۳ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

امروز شاخص هوا در خمینی شهر با ۴۹ و شاهین شهر با ۴۸ AQI در وضعیت پاک و در زرین شهر با ۱۳۹ AQI نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس، قهجاورستان با ۶۳ و مبارکه با ۶۰ وضعیت قابل قبول ثبت شد. ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهرهای مجاور اصفهان از جمله سجزی، نجف آباد، منطقه صنعتی دولت آباد و کاشان قطع است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.