انهدام باند سرقت در تهران

 رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری اعضای باند سه نفره سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو در سطح شهر تهران خبر داد و گفت: متهم در بازجویی های انجام شده به ۱۰۰ فقره سرقت اعتراف کرد.

به گزارش خبر فوری، سردار علی ولیپور گودرزی گفت: با دریافت شکایت هایی مبنی بر سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو در محدوده غرب تهران، موضوع رسیدگی به این پرونده در دستور کار تیمی زبده از کارآگاهان اداره بیستم پلیس آگاهی قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: کارآگاهان در گام نخست با توجه به شکایت های مشابه شکات از سرقت محتویات و قطعات داخل خودرو در محدوده غرب تهران، تیمی را برای بررسی های میدانی به محل های سرقت اعزام کردند که موفق شدند پس از بررسی های مستمر مشخصات متهمان را شناسایی کنند.

وی افزود: در ادامه ماموران گشت انتظامی را برای گشت‌زنی در محدوده سرقت اعزام کردند و در نهایت موفق شدند یک خودرو سفید رنگ را مشاهده کنند که دو نفر از آن پیاده شده و سریعا با استفاده از روش های مخصوص در یک خودرو را باز کنند. در همین حین ماموران گشت انتظامی آنها را دستگیر و علی رغم مقاومت متهمان، آن ها به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل کردند.

گودرزی در ادامه تصریح کرد: متهمان در بازجویی های اولیه با توجه به وجود مدارک و مستندات موجود صراحتا به ارتکاب جرم اعتراف و به بیش از ۱۰۰ فقره سرقت به این روش در محدوده غرب تهران اقرار کردند.

وی افزود: متهمان در ادامه با توجه به بازجویی های کارآگاهان اقرار کردند که اموال مسروقه را به یکی از مالخران می فروختند. در ادامه کارآگاهان با انجام اقدامات کارآگاهی موفق شدند مشخصات و مخفیگاه وی را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم متهم سوم را دستگیر کنند و از مخفیگاهش تعدادی اموال مسروقه شامل تعداد زیادی زاپاس خودرو، جک و دیگر محتویات کشف و ضبط کردند.

ولیپور گودرزی در ادامه با بیان اینکه ارزش مالی اموال مسروقه نیز به بیش از یک میلیارد تومان می رسد، گفت: متهم سوم نیز صراحتا به همدستی با سارقان برای سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو اعتراف و اقرار کرد که همدستانش قطعات را سرقت و برای فروش، آن ها را به او می دادند و آن ها را به فروش می رساند.

رئیس پلیس آگاهی پایتخت در پایان خاطرنشان کرد: متهمان با صدور قرار قانونی از سوی مراجع قضائی، برای کشف دیگر جرایم و شناسایی سایر شکات در اختیار اداره بیستم پلیس آگاهی قرار گرفتند.

انتهای پیام

تیم خبری اجتماعی

پژوهشگر جامعه‌شناسی با تمرکز بر تحولات جمعیتی و تأثیر آنها بر ساختار اجتماعی.