اخبار جامعه

پیچیدگی تقلب‌ها در حوزه غذا / اغلب تقلبات در مواد غذایی گران و کمیاب

معاون اداره کل فراورده‌های غذایی سازمان غذا و دارو با اشاره به پیچیدگی‌های تقلب در حوزه غذا، گفت: این موضوع تا حد زیادی با هوش سیاه افراد و شبکه های سودجو مرتبط است و در بیشتر موارد در مواد غذایی گران قیمت و کمیاب بروز و ظهور دارد.

به گزارش خبر فوری، مهندس هاله سمیعی اظهار کرد: نظارت کافی و صحیح به پروسه از مزرعه تا سفره یا به تعبیر عده‌ای از مزرعه تا قاشق می‌تواند از گسترش تقلب‌های غذایی بکاهد و این موضوعی است که وظیفه سازمان غذا و دارو و اداره کل فراورده‌های غذایی را مهم و استراتژیک جلوه می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه تقلب و سوء استفاده همواره در حوزه غذا وجود دارد، افزود: سودجویان با تغییر در ماهیت شکلی یا محتوایی فرآورده‌های ارزان آنها را با قیمت بالا به مصرف کننده ارائه می کنند.

این کارشناس فراورده‌های غذایی با بیان اینکه احتمال تقلب برای یک ماده غذایی گران‌قیمت یا یک ماده غذایی کمیاب و دور از دسترس بیشتر مطرح است، عنوان کرد: برخی افراد ادعاهایی برای محصول خود مطرح می‌کنند؛ در حالیکه ممکن است ادعاها واقعی نباشد، لذا برای آنکه ادعاها را به نتیجه قابل پذیرش در ذهن مردم برسانند، از موادی که اطلاعات آن در برچسب بسته بندی دیده نمی‌شود، استفاده می‌کنند و همین موارد موجب عوارض برای مصرف کنندگان این محصولات می‌شود.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان غذا و دارو، به گفته سمیعی، اگر چه کم فروشی در حوزه تولید غذا در سطح‌های مختلف آن محدود به یک کشور یا شرایط اقتصادی و اجتماعی و محدود به برهه زمانی خاصی هم نیست، اما باید در مورد تقلبات غذایی به موقع وارد عمل شویم و اجازه ندهیم این معضل به روندی عادی و فراگیر بدل شود؛ بنابراین هر چه در معیارهایمان جدی باشیم و تشویق و تنبیه‌ها منطبق با ضوابط و قانون باشد تقلب قطعا کم و کمتر می‌شود.

انتهای پیام

تیم خبری اجتماعی

پژوهشگر جامعه‌شناسی با تمرکز بر تحولات جمعیتی و تأثیر آنها بر ساختار اجتماعی.