یک سرگرمی پوچ! – خبر فوری

یکی از موضوعاتی که شاید در سال های اخیر کم و بیش به آن اشاره شده و سعی شده با کار فرهنگی از دامنه و ابعاد آن کاسته شود، مساله ایجاد مزاحمت تلفنی به ویژه برای نهادهای حساس و مهم خدمات‌رسان نظیر اورژانس و آتش‌نشانی و غیره بوده است. در این راستا، اخیرا نیز محمد اسماعیل توکلی، رئیس سازمان اورژانس تهران گفته است که در فاصله میان روزهای ۲۹ اردیبهشت تا ۴ خرداد ماه، ۴ هزار ۲۴۸ مورد مزاحمت تلفنی برای این سازمان مهم امدادرسان ایجاد شده است!

به گزارش خبر فوری، به نقل از الف، خبرهای مهمی وجود دارند که شاید در این فضای انتخاباتی چندان جلب توجه نکنند.  برخی آمارهای رسمی از ایجاد میزان قابل توجهی مزاحمت تلفنی برای نهادهای مهم و حساس نظیر اورژانس و یا سازمان آتش نشانی حکایت دارند. مشکلی که به نظر می رسید مربوط به گذشته های دور باشد اما ظاهرا هنوز ادامه دارد و باید به نحوی دقیق مورد مطالعه قرار گیرد.

یکی از موضوعاتی که شاید در سال های اخیر کم و بیش به آن اشاره شده و سعی شده با کار فرهنگی از دامنه و ابعاد آن کاسته شود، مساله ایجاد مزاحمت تلفنی به ویژه برای نهادهای حساس و مهم خدمات‌رسان نظیر اورژانس و آتش‌نشانی و غیره بوده است. در این راستا، اخیرا نیز محمد اسماعیل توکلی، رئیس سازمان اورژانس تهران گفته است که در فاصله میان روزهای ۲۹ اردیبهشت تا ۴ خرداد ماه، ۴ هزار ۲۴۸ مورد مزاحمت تلفنی برای این سازمان مهم امدادرسان ایجاد شده است!

موضوعی که البته در بازه زمانی یک سال، ابعاد به مراتب گسترده‌تری را به خود می گیرد و از یک چالش قابل توجه خبر می دهد. در این راستا، سال هاست که برخی جامعه شناسان و روانشناسان سعی داشته اند به بررسی دلایل بروز و ظهور این قبیل رفتارها از سوی برخی افراد بپردازند و از چشم انداز حوزه کارشناسی خود آن را توضیح داده و در صورت امکان برای رفع این چالش راهکار ارائه دهند. 

آنچه اجمالا می توان گفت این است که به نظر می‌رسد تعهد به انسجام اجتماعی و درک جامعه به مثابه یک خانواده بزرگتر از سوی برخی افراد، مورد غفلت قرار می‌گیرد. در این راستا، برخی افراد نظیر آن هایی که برای نهادهای مهم و حساس ایجاد مزاحمت تلفنی می کنند، اقدام خود را یک حرکت عاری از تبعات و ضرر ارزیابی می کنند که صرفا آن ها را برای مدت کوتاهی سرگرم می کند. این در حالی است که این اقدام می تواند مثلا در مورد اورژانس موجب مرگ یک انسان دیگر شود که به شدت به حضور نیروهای امدادی نیاز دارد. 

در واقع، برخی افراد از نظر ذهنی از کلیت جامعه خودشان را جدا شده تصور می کنند و یک سرگرمی انفرادی پوچ و بسیار مضر را برای خودشان تعریف کرده اند. دوم اینکه متاسفانه هنوز در سطح حکمرانی نیز این مساله به نحو جدی مورد شناسایی قرار نگرفته که باید با پدیده ایجاد مزاحمت تلفنی برای نهادهای حساس و مهمی نظیر اورژانس و یا آتش نشانی و دیگر  نهادها، با قاطعیت برخورد کرد و در این رابطه تنبیه و مجازات حقوقی تعریف شود. 

در ژاپن ضرب المثلی وجود دارد که می گوید: “سخت گیری کنید تا فرهنگِ یک مساله ایجاد شود”. به نظر می‌رسد معادله مذکور در رابطه با پدیده ایجاد مزاحمت تلفنی برای برخی نهادهای حساس کشورمان بایستی به صورت جدی مورد توجه نهادهای حکمرانی و قانونگذار باشد.

انتهای پیام