اقتصادی

طرح ساماندهی صنعت خودرو مجدد به مجلس بازگشت

شورای نگهبان بار دیگر به تصمیم مجلس برای آزادسازی واردات خودرو اعتراض کرد.

به گزارش خبر فوری، هیات امنا با استناد به نامه رئیس شورای عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام، بار دیگر با طرح ساماندهی صنعت خودرو مخالفت و برعکس شد. مجلس.

در نامه ارسالی هیئت امنا به رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است: طرح ساماندهی صنعت خودرو در تاریخ 26 آبان 1393 و در 26 آبان 1393 با اصلاحاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. 10/9/400 مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحات به شرح ذیل اعلام می گردد.

به موجب ماده ۲۶/۱۰/۲۶۰۰ مورخه ۱۰۲۶۴۲/۰۱۰۱ رئیس شورای عمومی اجرای سیاست‌های کلی نظام که مستقیماً به پیوست ارسال می‌شود، سیاست‌های کلی نظام را بر اساس این مصوبه به تصویب رساند. اصل 110 قانون اساسی تصویب شد.

عکس نامه رئیس شورای عمومی اجرای سیاست های کلی نظام به هیئت امنا:

طرح ساماندهی صنعت خودرو به مجلس بازگردانده شد

به گزارش خبر فوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح ساماندهی صنعت خودرو برای آزادسازی وام خودرو و ایجاد رقابت در بازار داخلی از شورای نگهبان انتقاد کردند.

باز هم در اصلاحات بیست و ششم آبان ماه نمایندگان مجلس در خصوص طرح ساماندهی صنعت خودرو برای جلب رضایت شورای نگهبان، پذیرفتند که هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند خودرو یا قطعات خودرو وارد کند. واردات خودرو.مقررات بازار اقدام شود.

انتهای پیام/