اخبار سلامت

تاکید بر واکسیناسیون به ویژه تزریق دوز سوم برای مقابله با سویه جدید اومیکرون

به گزارش شفاف، این نشست با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور و وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش برگزار شد.

وزارت بهداشت همچنین با ارائه گزارشی از شیوع سویه‌های جدید Omicron در جهان، بر رفتار ویروس Omicron در کشورها و گروه‌های سنی مختلف در کنار اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی و واکسیناسیون فاصله‌گذاری اجتماعی به‌ویژه تزریق دوز سوم تاکید کرد. ضروری.

همچنین با توجه به روند رو به رشد در کشور و همچنین دوره واکسیناسیون کشور، شیوع سویه جدید Omicron در ایران نسبت به سایر کشورهای جهان مناسب است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین گزارشی از فضای رسانه ای مرتبط با شیوع تاج در کشور ارائه کرد و اعضای این جلسه بر تبیین دستاوردهای مردم کشورمان برای پیشگیری از ابتلا به ویروس تاج گذاری تاکید کردند. مخصوصا ولتاژ Omicron.

پس از این جلسه، پذیرش های پیشنهادی در مقر ملی تاج مورد بحث قرار گرفت.