اقتصادی

میانگین تاخیر شرکت‌های هواپیمایی به ۹۷ دقیقه‌ رسید

بر اساس آخرین گزارش رسمی شرکت فرودگاه ها، میانگین تاخیر پروازهای 19 شرکت هواپیمایی داخلی در مردادماه 97 دقیقه شامل 29 درصد پروازها بوده است.

به گزارش خبر فوری، بر اساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز اطلاعات و آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، تعداد کل پروازهای انجام شده در فرودگاه‌های تحت نظارت یا مالکیت این شرکت در مردادماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته انجام شده است. . تعداد نشست‌ها و برخاست‌ها هشت درصد کاهش و تعداد خروج‌ها و پذیرش مسافران 37 درصد و همچنین ارسال و دریافت محموله و پست نسبت به مدت مشابه 43 درصد افزایش داشته است. . ماه گذشته

در مرداد ماه 1401 پروازهای داخلی در فرودگاه های تحت کنترل یا متعلق به شرکت نسبت به ماه مشابه سال قبل در فرود و برخاست، ارسال و پذیرش مسافر و ارسال و دریافت بار کاهش 8 درصدی داشته است. پست 43 درصد افزایش یافته است. همچنین پروازهای بین المللی در فرودگاه های تحت کنترل یا تحت مالکیت این شرکت در فرود و برخاست، ارسال و پذیرش مسافر و ارسال و دریافت محموله و پست در مرداد ماه 1300 نسبت به ماه مشابه سال قبل 100 درصد افزایش داشته است.

همچنین پرترددترین مسیر پروازهای داخلی تیرماه امسال، مشهد-تهران با ۸۴۴ پرواز و بیشترین نشست و برخاست داخلی در پنج فرودگاه مهرآباد، مشهد، شیراز، اهواز و اصفهان بوده است.

در جدول منتشر شده از سوی شرکت فرودگاه ها نام 19 شرکت هواپیمایی فعال ذکر شده است که در مرداد 1401 مجموعاً 13000 و 125 پرواز انجام داده اند و وضعیت تاخیر پروازهای مسافری همچنان خوب نیست و 3817 پرواز بوده است. پروازهای با تاخیر بیش از 30 دقیقه و میزان تاخیر. تعداد پروازهای با تاخیر 369000 و 748 دقیقه معادل 6162 ساعت و 256 روز بوده است که 29 درصد پروازها را شامل می شود و مشخصاً نسبت به تیر ماه 1401 است. 14 هزار و 21 پرواز خروجی و 4692 پرواز با تاخیر خروجی که 33 درصد پروازها را شامل می شود. ، درصد تاخیر کاهش یافته است.

همچنین میانگین تاخیر پروازهای تاخیری در تیرماه 98 دقیقه بوده که این عدد در مردادماه به 97 رسیده است. با این حال چهار شرکت هواپیمایی میانگین تاخیر پروازی بیش از 100 دقیقه داشتند که در این میان ایران ایر با 144 دقیقه بیشترین میانگین تاخیر و پویایر با 49 دقیقه کمترین میانگین تاخیر پرواز را به خود اختصاص دادند.

بر اساس این آمار، شرکت های هواپیمایی کیشایر و عطیر به ترتیب با 47 و 45 درصد و شرکت های هواپیمایی ماهان و پویایر با 7 و 14 درصد بیشترین و کمترین درصد تاخیر در پروازهای برنامه ای مسافری را به خود اختصاص داده اند.یعنی شرکت های هواپیمایی ماهان و پویایر. . آنها بهترین هستند اجرا داشتند

همچنین در مرداد ماه 1401 نسبت به ماه قبل شرکت های هواپیمایی فالی پرشیا و زاگرس به ترتیب 4 و 1 درصد و شرکت های هواپیمایی چابهارایر و تابان به ترتیب 42 و 15 درصد در پروازهای برنامه ای مسافری کاهش داشته اند. به عبارت دیگر شرکت های هواپیمایی چابهارایر و تابان بهترین عملکرد را نسبت به ماه گذشته داشته اند.

انتهای پیام