اخبار سلامت

پرورش سلول‌های مغز با بازی رایانه‌ای

بر اساس گزارش شفاف، محققان یک استارتاپ بیوتکنولوژی به نام «آزمایشگاه‌های قشری» اولین نمونه از فرآیندی را نشان دادند که به مغز کوچکی آموزش می‌داد تا فعالیت‌هایی را با هدفی خاص انجام دهد.

برت کاگان، نویسنده اصلی این مطالعه، می‌گوید: این سلول‌ها می‌توانند اطلاعات را از یک منبع خارجی دریافت و پردازش کنند و سپس به صورت واقعی پاسخ دهند.

در این آزمایش که به “DishBrain” معروف شد، 800 هزار سلول مغز رشد کرد. در این آزمایش، محققان سلول‌های موش (مشتق‌شده از سلول‌های بنیادی) و سلول‌های بنیادی انسانی را روی الکترود متصل به بازی پنگ قرار دادند. تکانه های الکتریکی ارسال شده به اعصاب نشان دهنده موقعیت توپ در بازی بود.

در مرحله بعد، با توجه به سیگنال های دریافتی از اعصاب، الکترود راکت را در پایه کامپیوتر حرکت داد. DishBrain سیگنال‌های عمیق و یکپارچه‌ای را به عنوان بازخورد دریافت کرد که در هنگام برخورد به توپ، یک محرک ایجاد می‌کرد.

محققان بر این باورند که سلول‌های در حال رشد برای هوشیار بودن بسیار ابتدایی هستند و می‌گویند که آزمایش فوق‌الذکر یک بازی را در عرض 5 دقیقه تحت شرایط کنترل‌شده یاد می‌گیرد.

سلول های کشت شده پس از 20 دقیقه در بازی پونگ مهارت بیشتری پیدا کردند. به گفته محققان، این نشان می دهد که سلول ها مشغول سازماندهی مجدد، توسعه شبکه ها و یادگیری هستند.

این همان چیزی است که کاگان می گوید: آنها نحوه عملکرد خود را تغییر داده اند تا با عملکرد خود به عنوان یک سیستم پویا مطابقت داشته باشد.

تحقیقات آینده در DishBrain شامل بررسی چگونگی تأثیر مواد مخدر و الکل بر توانایی سلول‌های در حال رشد برای بازی پنگ می‌شود.

کاگان امیدوار است که DishBrain یا نسخه آینده آن بتواند درمانی برای بیماری هایی مانند آلزایمر ارائه دهد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان