اقتصادی

تمهیدات مجلس برای اسقاط خودرو

نمایندگان شورای اسلامی در مصوبه ای ساز و کار و مقدمات امحای خودرو را تعریف کردند.

به گزارش خبر فوری، نمایندگان امروز (چهارشنبه) در جلسه علنی لایحه اصلاح ماده 10 قانون سازمان صنعت خودرو را تصویب کردند.

ماده 1- ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 21/02/1301 و تبصره (2) آن به شرح زیر و چهار تبصره (3)، (4)، (5) و (6) به عنوان تبصره اصلاح می‌شود. آن پیوست و تبصره (3) آن به تبصره (7) تغییر یافت:

1- در ماده 10 قانون عبارت «طبق ماده 8 قانون هوای پاک مصوب 25/04/1396» به «لباس برای سن» اضافه شود.

2- متن زیر به انتهای تبصره (2) ماده (10) قانون الحاق شد:

در صورت عدم وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت کافی در سامانه اسقاط تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت که به گفته این وزارتخانه منجر به وقفه در روند تولید می شود، خودروسازان یا موتورسیکلت سازان می توانند پرداخت کنند. . یک و نیم درصد (1.5%) قیمت آن به صندوق حمایت از تحقیق و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دریافت مجوز شمارش. منابع حاصله پس از گردش خزانه در سراسر کشور صددرصد (100%) تخصیص و صرف پرداخت یارانه سود و تسهیلات بانکی به متقاضیانی که خودرو یا موتورسیکلت خرج کرده اند (اولویت موتورسیکلت) خواهد بود. و حمل و نقل عمومی). وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی ثبت نام خودرو در کشور است. وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند مدت اعتبار گواهی ضایعات را تعیین کند.

3- متن زیر به عنوان تبصره (3) ماده (10) قانون الحاق شد:

نکته 3-

الف- رانندگان دارای کارت هوشمند خودگردان و رانندگان دارای یک دستگاه موقت و ده ساله شرکت حمل و نقل خودران (حمل و نقل عمومی) در صورت عدم وجود گواهی خسارت کافی پنج درصد (5%). گمرک ارزش خودروهای وارداتی سعید برای اخذ مجوز شماره گذاری به صندوق حمایت از تحقیق و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت. منابع تولیدی طبق مفاد تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون هزینه خواهد شد.

ب – در اجرای بند ج ماده 30 قانون سفارشات دائمی برنامه های عمرانی کشور مصوب 30/11/1395 کامیون، کامیونت و تراکتور تریلر وارداتی با انبارداری تا تاریخ 01/08/1301. رسیدها طبق مفاد بند الف این بند صادر می شود.
ج- خودروهای وارداتی موضوع قراردادهای تجاری بهینه سازی مصرف سوخت مصوب 25/12/1393 شورای اقتصاد از شمول این اطلاعیه مستثنی هستند.

4- متن زیر به عنوان تبصره (4) ماده (10) قانون الحاق شد:

تبصره 4- تعداد خودروهای سواری با سهمیه داخلی کمتر از چهل درصد (40%) قطعات با ارائه گواهی امحا معادل پنجاه درصد (50%) تعداد تعیین شده برای خودروهای مشابه وارداتی می باشد. این بند موضوع بند 2 ماده واحده این قانون نمی باشد.

5- متن زیر به عنوان تبصره (5) ماده (10) قانون الحاق شد:

تبصره 5- حداقل بیست درصد (20%) خودروهای عرضه شده در قرعه کشی به دارندگان خودروهای فرسوده (هر کدام برای یک دستگاه در صورت وجود) تعلق می گیرد مشروط بر اینکه در زمان تحویل خودروی جدید، خریدار. او برای تسلیم خود از گواهی خرابی خودرو استفاده کرد.

6- متن زیر به عنوان تبصره 6 ماده (10) قانون الحاق شد:

تبصره 6- وزارت نفت با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است از محل اجرای ماده 12 قانون رفع و بهبود موانع تولید و رقابت، از میزان مصوب شورای اقتصاد استفاده کند. . نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 و تعیین منابع بانکی شورای پول و اعتبار نسبت به پرداخت تسهیلات لازم جهت جایگزینی موتورسیکلت و خودروهای فرسوده با اولویت وسایل نقلیه عمومی.

انتهای پیام