اقتصادی

مبارزه شیمیایی در 720 هکتار مزارع گندم و جو مازندران

خبر فوری/مازندران مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی مازندران از مبارزه شیمیایی با آفات و علف های هرز در ۷۲۳ هکتار از مزارع گندم و جو استان خبر داد.

به گزارش خبر فوری، عبدالرحمن زاغی از مبارزه با آفات و علف های هرز در 723 هکتار از مزارع گندم و جو مازندران در سال زراعی جاری خبر داد.

وی با اشاره به مبارزه شیمیایی با آفات و علف های هرز در 589 هکتار از مزارع گندم استان تصریح کرد: در 515 هکتار از مزارع گندم استان با آفات مبارزه شد که از این میزان 485 هکتار با حلزون، 15 هکتار با چغندر سیاه زابروس مبارزه شد. . و 15 هکتار ضد کرم بود نخ بود.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: مبارزه شیمیایی در 24 هکتار از علف های هرز پهن برگ و 50 هکتار از مزارع گندم دو منظوره (دو منظوره) در استان انجام شد.

وی بیان کرد: مبارزه با علف های هرز در مزارع گندم استان با استفاده از سموم گرانستار، توفوردی، پوماسوپر، آکسیال، آتلانتیس، آتلو، تیفیس و ویسیلیس انجام شد.

این مسئول درباره مبارزه شیمیایی با آفات و علف های هرز در مزارع جو استان گفت: تاکنون مبارزه شیمیایی با آفات و علف های هرز در 134 هکتار از مزارع جو استان انجام شده است.

وی به مبارزه شیمیایی آفات حلزون در 103 هکتار و مبارزه شیمیایی کرم مفتولی در 10 هکتار از مزارع جو در استان اشاره کرد و گفت: تاکنون مبارزه شیمیایی برگ خوار در 15 هکتار و برگ خوار در 6 هکتار از مزارع جو استان انجام شده است.

انتهای پیام