اخبار ورزشی

محکومیت استقلال در روز دربی

به گزارش خبرگزاری خبر فوری، آرای صادره به شرح زیر است:

* با توجه به شکایت بهزاد نوشادی از باشگاه استقلال تهران، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۲۵۳ میلیون و ۷۵۷ هزار و ۲۹۸ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۷ میلیون و ۳۳۱ هزار و ۹۰۹ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان یک میلیارد و ۶۴۶ میلیون و ۲۴۲ هزار و ۷۰۲ ریال قرار رد صادر کرد.

* در پی شکایت مهدی شیری از باشگاه فولاد خوزستان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۴۴ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیارد و ۴۰۹ میلیون و ۶۶۱ هزار و ۵۷۵ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

* در پرونده شکایت مسعود ملکی از محمد مهدی قنبری بازیکن باشگاه تراکتور، وی به پرداخت مبلغ سه میلیارد و ۱۴۴ میلیون و ۹۶۰ هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۶۸ میلیون و ۵۶۰ هزار و ۱۲۸ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

* با توجه به شکایت مهدی خرم از باشگاه آلومینیوم اراک، این باشگاه به پرداخت مبلغ چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۰۲ میلیون و ۴۶۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

* در پی شکایت هیئت فوتبال خوزستان از عماد مهاجری، کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان قرار رد صادر کرد.

۲۵۱۲۵۱

بخش ورزشی

با استفاده از تحلیل‌های دقیق و ارائه‌ی آمار و ارقام، من به عنوان نویسنده‌ی ورزشی به ارائه‌ی داده‌ها و آمارهای جالب و کاربردی درباره‌ی عملکرد تیم‌ها، بازیکنان و رویدادهای ورزشی می‌پردازم. هدفمندی خود را در افزایش دانش و اطلاعات ورزشی خوانندگان قرار می‌دهم. همراه با من را بپذیرید و به دنیای داده‌های جذاب و آماری ورزشی همراه شوید.